Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

29

et treningsprogram. Det er derfor viktig at de får oppfølging av fy-

sioterapeuter som har kunnskap om både sykdomslære og tilpassing

av fysisk aktivitet.

Hvem kan være med i studien?

Flere pasienter er allerede inkludert i studien og deltakere rekrut-

teres fortløpende frem til april 2016. Aktuelle deltakere kan gjerne

ta kontakt dersom de ønsker å delta i studien. Følgende kriterier må

oppfylles for å kunne delta:

• Diagnosen aksial SpA.

• Alder mellom 18 og 70 år.

• Man har trent kondisjon og styrketrening ≤1 gang per uke det

siste halvåret.

• Dersomman jevnlig trener bassengtrening eller bevegelighetstre-

ning/tøyeøvelser kan man delta i studien.

Prosjektets relevans for fysioterapi

Resultatene av studien vil gi ny kunnskap om trening som et be-

handlingstiltak for å redusere sykdomsaktivitet og risiko for hjerte-

og karsykdom hos pasienter med SpA. Dette vil kunne føre til at

fysioterapeuter kan tilby en mer målrettet behandling av pasienter

med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Studien gjennomfø-

res med fysioterapeuter som prosjektledere ved sykehus i flere ulike

byer i Norge, noe som vil bidra til enklere og raskere implemente-

ring av resultatene i klinisk fysioterapi praksis.

Studien finansieres av Fond til etter- og videreutdanning av fy-

sioterapeuter.

Referanser:

1. Dougados M, Baeten D. Spondyloarthritis. Lancet. 2011;377(9783):2127-37.

2. Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe R, Listing J, Akkoc N, Brandt J, et al. The

development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification

criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. AnnRheumDis.

2009;68(6):777-83.

3. Braun J, van den Berg R, Baraliakos X, Boehm H, Burgos-Vargas R, Collantes-Estevez E,

et al. 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylo-

sing spondylitis. AnnRheumDis. 2011;70(6):896-904.

4. Dagfinrud H, Halvorsen S, V›llestad NK, Niedermann K, Kvien TK, Hagen KB. Exercise

programs in trials for patients with ankylosing spondylitis: Do they really have the poten-

tial for effectiveness? Arthritis Care Res(Hoboken). 2011;63(4):597-603.

5. Mathieu S, Gossec L, Dougados M, Soubrier M. Cardiovascular profile in ankylosing

spondylitis: A systematic review and meta-analysis. Arthritis Care Res(Hoboken).

2011;63(4):557-63.

6. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, LaMonte MJ, Lee IM, et al. American

College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing

and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently

healthy adults: guidance for prescribing exercise. MedSciSports Exerc. 2011;43(7):1334-

59.

7. Walsh NP, Gleeson M, Shephard RJ, Gleeson M, Woods JA, Bishop NC, et al. Position

statement. Part one: Immune function and exercise. ExercImmunolRev. 2011;17:6-63.

8. Sveaas SH, Berg IJ, Provan SA, Semb AG, Hagen KB, Vollestad N, et al. Efficacy of high

intensity exercise on disease activity and cardiovascular risk in active axial spondylo-

arthritis: a randomized controlled pilot study. PLoS ONE. 2014;9(9):e108688.

KONTAKT DIN PRODUKT- SPESIALIST: DJO Nordic AB | Murmansgatan 126 | SE-212 25 Malmö | +46 40 39 40 00 info.nordic@DJOglobal.com | www.DJOglobal.no CEFAR BASIC CEFAR FEMINA CEFAR PRIMO PRO CEFAR PERISTIM PRO CEFAR EASY Mathilde Myklebust mobil 45670298 mathilde.myklebust@djoglobal.com www.fysioett.no Ønsker du å holde deg oppdarert på den nyeste forskningen. Gå inn på www.djoglobal.com og registrer deg på MyDJO. Dere kan alltid henvise pasienter til vår webshop www.fysioett.no om de ønsker å kjøpe TENS apparater og elektroder. STUDIER Din totalleverandør på TENS Siden midten av 70- tallet har vi utviklet TENS apparater og medisinskteknisk utstyr i samarbeid med leger og fysioterapeuter med høy kompetanse. Vi tilbyr alt du trenger fra forebyggende tiltak til rehabilitering. CEFAR PRIMO PRO er i dag den mest populære TENSstimulatoren blant våre profesjonelle brukere. Designet er den enkel å bruke, både for de med medisinsk utdanning og pasienten hjemme. CEFAR BASIC er en liten praktisk stimulator som kan brukes både på klinikken og hjemmet. CEFAR FEMINA for den gravide kvinne og kan brukes før, under og etter fødselen. CEFAR PERISTIM PRO er en to- kanalers inkontinensstimulator CEFAR EASY for å lindre nakke- og ryggsmerter. DJO arrangerer gratis inspirasjonsdager ulike steder i landet. Ta kontakt hvis du ønsker å delta eller hvis du vil vi skal komme til ditt arbeidssted.

Følg Fysioterapeuten

på Facebook og Twitter.

Lik oss gjerne!