Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 56 Next Page
Page Background

30

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

I løpet av fem måneder er jeg blitt utredet,

operert og strålebehandlet for brystkreft ved

Ullevål sykehus og Radiumhospitalet, Oslo

universitetssykehus (OUS). Jeg har møtt

mange leger, sykepleiere og stråleterapeuter,

men ingen fysioterapeut. Hvorfor er det det

sånn? I denne kronikken vil jeg først intro-

dusere min brukererfaring, deretter vil jeg

argumentere for obligatorisk fysioterapitil-

bud i den tverrfaglige behandlingskjeden av

brystkreftpasienter ved OUS. Avslutningsvis

stiller jeg noen spørsmål som jeg håper «de

(n) rette» vil svare på og åpne opp for faglige

diskusjoner.

Bakgrunn

I februar i år ble jeg innkalt til ny mam-

mografiundersøkelse grunnet funn på bil-

der tatt ved screening i januar 2015. Jeg ble

meget overrasket, siden jeg ikke hadde hatt

noen palpable tegn ved selvundersøkelser i

forkant. Heldigvis var endringene små, like-

vel måtte jeg gjennomgå mange og til dels

smertefulle undersøkelser fram til konstate-

ring at brystbevarende kirurgi var nødven-

dig primo april. Så langt ikke spesielt behov

for fysioterapi. Imidlertid fikk jeg ved et eller

annet tidspunkt en gammelmodig brosjyre i

hånden hvor det sto noe om at det var viktig

å gjøre øvelser etter brystkirurgi, og at såret

ikke ville revne ved tøyning.

Jeg har aldri arbeidet med nyopererte

brystkreftpasienter, slik at min fagkunnskap

om brystvev var minimal. Jeg har heller ikke

vært spesielt opptatt av brystene mine annet

enn at de er en naturlig del av kroppen min.

Etter dagkirurgisk inngrep med noe reduk-

sjon av brystvev, var det overraskende mye

plager fra arm, selv om det ikke var fjernet

lymfeknuter, og brystvevet var selvfølgelig

vondt. Det var også flyttet rundt på friskt

vev for å etterfylle det tapte vevet (fikk jeg

vite ved kontrollen i mai!). Siden jeg er fy-

sioterapeut, fant jeg ut av gode hvilestillin-

ger med pute under arm, enten i sideleie el-

ler ryggleie, så lenge det var behov for det.

I tillegg gjorde jeg gode «gammeldagse»

sirkeløvelser for skulder og generelle nakke/

skulderøvelser. Etter hvert også annen tre-

ning på treningssenter.

Rett etter operasjonen kjente jeg på

følelser som hat og fiendtlighet mot dette

brystet som plutselig begynte å plage meg

på denne måten. Heldigvis fant jeg fort ut

at slike negative tanker og følelser ville være

lite hensiktsmessig i den kommende tiden

jeg skulle igjennom, så etter denne erkjen-

nelsen har mitt høyre bryst blitt passet på et-

ter beste skjønn i form av lett massering og

avlastning når vevet blir hardt/ømt, smurt

daglig med god krem etter strålebehandlin-

gen (sårprofylakse).

Etter 25 strålebehandlinger (tre min. da-

glig i fem uker) ble jeg sliten og noe glemsom

mot slutten av perioden, selv om jeg forsøkte

å trene flere ganger i uken. Tre uker etter av-

sluttet stråleterapi opplevde jeg plutselig en

dag følelsen av at et «cellofanlag» forsvant fra

hjernen min, og jeg kunne begynne å tenke

klart igjen! Hvilken herlig følelse!

Fire måneder etter operasjonen må jeg

fortsatt ta hensyn til belastning av operert

sides arm ved at brystvevet blir hardt

og brystet endrer fasong. Smertene har

selvfølgelig avtatt. Nå kjennes det mer ut

som enkelt «nålestikk» i brystet av og til,

mot mer følelsen av å få en «drill» kjørt opp

igjennom brystvorten i den første tiden etter

inngrepet.

Dette er min brukerhistorie. Jeg tror at jeg

kom heldig ut av dette inngrepet pga. min

kompetanse som fysioterapeut, men i etter-

tid skulle jeg ønske at jeg hadde hatt en sam-

tale med en fysioterapeut med spesialkom-

petanse som kunne gitt meg råd/veiledning

om normale kroppslige opplevelser man kan

erfare etter slike inngrep, samt råd om hva

jeg kunne gjøre for å lindre plagene.

Tema for diskusjon

Jeg vet at det finnes mange dyktige og en-

gasjerte fysioterapeuter som arbeider med

Torunn Stavnes Søyseth

, fysioterapeut,

Cand.san. og pasient.

torunnsoyseth@ gmail.com

Denne

fagkronikken

ble akseptert

1.9.2015. Fagkronikker vurderes av

fagredaktør. Ingen interessekonflikter

oppgitt.

Er det behov for fysioterapi etter

brystkreftoperasjon?

fag

KRONIKK

www.follo-futura.no | www.alfacare.no Logoen skal alltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymboletognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnetrekket kan aldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. NB!Understreken i F er flyttetned4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.)

Farger /CMYK:

Blå:

100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn:

70C. 0M. 100Y. 0K

(+40% i striper)