Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 56 Next Page
Page Background

dre smerte og bedre funksjon enn gravide i

kontrollgruppen.

Gruppe 3: To studier med 374 deltakere

undersøkte gravide med bekkenleddsmer-

ter. Utfallsmålet var antall gravide som

rapporterte smerte. Det var ingen forskjell

mellom gruppene i antall som rapportere

smerte etter at treningen var avsluttet (RR

0,97, KI 0,77 til 1,23). En av studiene var

gjennomført i Norge.

Kilde

Liddle SD, Pennick V. interventions for preventing and

treating low back and pelvic pain during pregnancy.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue

9. Art. No.: CD001139.

Lenke

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.

CD001139.pub4/epdf

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

35

Neste år kommer Fysioterapeutens fagutgivelse i april – nr. 4/2016.

Vi inviterer dere herved til å bidra – med vitenskapelige artikler, essays, kommentarer, kronikker

og norske sammendrag fra pågående studier og fra artikler som er publisert internasjonalt.

Til denne fagutgivelsen gjelder følgende frister

:

n

Vitenskapelige artikler sendes inn til vurdering

innen 15. februar 2016

.

n

Fagkronikker, kommentarer, fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag av egne

vitenskapelige artikler/pågående studier må være redaksjonen i hende

senest 1. mars

.

Veileder for alle nevnte sjangre finner dere på våre nettsider,

www.fysioterapeuten.no.

For spørsmål, kontakt fagredaktør på epost

 js@fysio.no.

Alle bidrag til utgivelsen sendes til samme epostadresse.

Fysioterapeutens fagutgivelser:

PSYKISK HELSE

er temaet for 2016

Redaksjonen ser frem til

mange gode bidrag til en ny og

spennende fagutgivelse!