Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

37

dansere med samme fysikk og forutsetnin-

ger får totalt ulike resultater etter en skade.

Mens én klarer å trene seg opp igjen og kla-

rer å prestere minst like bra som før, kan den

andre gå skadet lenge».

Tok en helt ny vei

Ideen om å søke på psykologstudiet blinket

med ett foran henne.

– Igjen var det tilfeldigheter som puffet

meg mot et ukjent sted i arbeidslivet. Hadde

jeg visst hvor krevende studiene ville bli,

ville jeg nok ikke begynt. Det tok meg ti år

før jeg var ferdig med bacheloren, masteren

og praksisperiodene, men nå, i ettertid, er

jeg kjempeglad. Å kombinere profesjonene

fysioterapi og psykologi er en gudegave,

smiler hun.

Samtidig som hun studerte psykologi,

tok hun noen fysioterapeutvikariater på The

Royal Ballet. Og da hun var ferdig psyko-

log, kontaktet direktøren henne og sa at de

ønsket å ansette en psykolog. Kunne Britt

tenke seg å ta jobben? Hun sa ja.

– Jeg husker en av de første jeg jobbet

med, en ballerina som hadde fått et brudd

i ryggen, og som hadde skadet kneet stygt

i opptreningsfasen. Senere hadde hun også

blitt beinskjør og fått et brudd i foten. De

ville jeg skulle prøve å få henne på beina

igjen.

Oddsene hørtes dårlige ut. Men balleri-

naen kom raskt tilbake, og gjorde det veldig

bra.

– Jeg jobbet med mentale prinsipper,

som hun lett tok tak i. Smerten hun følte

var forankret i angst og redsel for å skade

seg på nytt. Da hun taklet den psykologiske

responsen, ble det rask framgang, forklarer

Tajet-Foxell, og fortsetter:

– Jeg ser store likhetstrekk mellom post-

traumatisk stress-syndrom (PTSS) og det

utøvere opplever etter en skade. I hjernen

til utøveren kan det ligge bilder av skaden

lenge etter at den er helet. Og når man snak-

ker om topputøvere, er det så små marginer.

Det er klart det hemmer!

I 1997 fikk British Olympic Association

VERDEN SOM ARBEIDSPLASS

Britt Tajet-Foxell følger toppidrettsutøvere verden rundt for å hjelpe dem mot best mulig prestasjoner. Foto: AK Rønning.