Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  39 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

39

– Fysioterapeuter har mye menneske-

kunnskap

Tajet-Foxell forklarer at fysioterapikunnska-

pen styrker henne som psykolog.

– Fysioterapeuter har en ekstremt god

kommunikasjonskompetanse. På grunn av

at de har så mye tid med pasientene, får de

mye menneskekunnskap. De lærer seg til å

lytte til musikken bak ordene. Å forstå det

usagte er en egenskap jeg utviklet som fysio-

terapeut. Det har jeg med meg inn i denne

jobben, slår hun fast.

– Anatomikunnskapen og de fysioterapi-

faglige modellene er også en del av meg, som

styrker den helhetlige kompetansen min.

Men jeg bruker det ikke direkte. Nå jobber

jeg kun med det mentale, sier hun.

Men hun samarbeider ofte med fysiotera-

peuter. En av dem er Janne Oppheim Sølles-

vik, fysioterapeut og osteopat for det norske

damelandslaget i håndball.

– Jeg setter stor pris på samarbeidet vårt.

Janne var interessert i det jeg gjorde fra før-

ste stund. Hun har skapt plass for å utvikle

et samarbeid, aksepterer måten min å jobbe

på, og ser at jeg har noe viktig å tilby spil-

lerne. Hun forklarer dem hvorfor de kan ha

utbytte av å ta kontakt med meg og ufarlig-

gjør det jeg driver med. Med støtte og tillit

fra henne, er det lettere for meg å gjøre en

god jobb, slår Tajet-Foxell fast.

Det aller beste

Hun har hundre baller i lufta.

– Jeg elsker mangfoldet i jobben min,

men synes all reisingen blir krevende. Alle

flyplassene. Det er bortkastet tid.

For å få det til fungere, tar hun ei uke av

gangen. Konsentrerer seg om det hun er i,

akkurat nå. Da går det bra. Og hjemme har

hun Peter John, klippen.

– Han er der alltid, stødig og positiv.

Og det beste med denne jobben:

– Å oppleve at mennesker åpner seg og

lar deg få lov til å komme inn. De deler tan-

ker og følelser med deg, sine innerste drøm-

mer. Du entrer deres personlige og private

verden, det aller helligste. Der skal man trå

forsiktig, ha respekt. Være ydmyk. Ta vare

på.

n

BALLETTEN

Britt Tajet-Foxell jobbet som fysioterapeut for danserne ved Royal Ballet Company i London i 20 år, før livet tok en ny retning.

Foto: Anne Kristiansen Rønning.