Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

5

aktuelt

DAGSVIK

tiltrådte som leder av NFF Region

Nord i juni i fjor. Han bruker mye av tiden

ute på farten, for å treffe både medlemmer

og politikere – gjerne ute på fysioterapeute-

nes arbeidsplasser.

– Lokalt påvirkningsarbeid har stor be-

tydning. At politikerne får lære om og opp-

leve tilbudene kan være avgjørende når ved-

– Tren opp en tydeligere stemme,

vis dere fram!

– Nye kommunestyrer er på plass. Benytt anledningen til å

etablere kontakt og spre kunnskap om fysioterapeutenes sam-

funnsoppdrag. Vi trenger en tydeligere stemme i det offentlige

ordskiftet, sier regionleder Hans Leo Dagsvik.

TEKST

og

FOTO

Hanne Løkås Veigård

fysioterapeuten@fysio.no

REGIONLEDER

Hans Leo Dagsvik reiser mye rundt for å treffe medlemmer og politikere. Her møter han fysioterapeut Helen Pedersen fra Jensvoll Fysioterapi

på konferansen «Revmatologi i nord» i Bodø tidligere denne måneden. – Du gjør en kjempejobb, sier hun.