Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

9

+47 37 05 97 70 redcord@redcord.com www.redcord.no Vi trenger gode samarbeidspartnere. Nå kan du også bli sertifisert Neurac behandler.

Regelmessig trening før du blir gra-

vid kan redusere sjansen for bekken-

leddsmerter i svangerskapet.

DET

viser en studie blant 39.000 kvinner

som nylig ble publisert i British Journal of

Sports Medicine.

– Resultatene våre viser at all trening hjel-

per, men de som trener mellom tre til fem

ganger i uken har hele 14 prosent lavere risi-

ko for å utvikle bekkenplager, sier postdok-

tor Katrine M. Owe ved Folehelseinstituttet.

Studien baserer seg på data fra den nor-

ske Mor og Barn-undersøkelsen. Deltakerne

ble i svangerskapsuke 17 spurt om hvor ofte

de deltok i en rekke ulike aktiviteter de siste

tre månedene før graviditeten. 56,5 prosent

hadde trent minst tre ganger i uken før de

ble gravide, mens sju prosent ikke hadde

trent. Av dem som trente før svangerskapet,

trente fortsatt 90 prosent av dem i uke 17.

Funnene viste at det å trene regelmessig

opp til fem ganger i uken ga lavere risiko,

men det var ingen ytterligere reduksjon i ri-

siko for dem som trente mer.

n

n

Neste år får du ti numre av Fysiote-

rapeuten, åtte på papir og to heldigitale

utgivelser (nr. 2 og nr. 7). Innhold, layout

og omfang er det samme på begge

plattformer.

Det er hovedsaklig økonomiske

årsaker til at vi reduserer antallet papir-

utgivelser, men den digitale utviklingen

er også spennende. Annonseinntektene

går ned, mens produksjonskostnadene

går opp. To rene digitale numre av bladet

utgjør minst 250.000 kroner per år i

reduserte kostnader til trykk og distribu-

sjon. Besparelsene gjør det mulig for oss

fortsatt å kunne tilby leserne innhold av

god kvalitet. Det er det viktigste!

Alle ebladene er tilgjengelige på

fysioterapeuten.no.

Red.

Eblad og papir i 2016!

Trening forebygger bekkenleddsmerter