Fysioterapeuten 10-2017

FYSIOTERAPEUTEN 10/17 29 Martinsen K, Kendall PC, Stark K, O’Neil Rodrigues K, Arora P: Mestrende barn Gruppeleder-manual barn 130 sider, kr 359 ISBN: 978-82-05-50484-4 Arbeidsbok barn 122 sider, kr 199. ISBN: 978-82-05-50485-1 Gruppeleder-manual foreldre 42 sider, kr 229. ISBN: 978-82-05-50486-8 Arbeidsbok foreldre 47 sider, kr 199. ISBN: 978-82-05-50487-5 Gyldendal norsk forlag 2. utgave, 1. opplag 2017. Mestrende barn er et lavterskeltilbud rettet mot barn i alderen 8–13 år med symptomer på angst og depresjon. Programmet er basert på kognitiv adferdsterapi og er utviklet med utgangspunkt i to anerkjente og velutprøvde behandlingsprogrammer. Programmet går over 16–20 timer og gjennomføres i gruppe. Barna deltar på 16–20 gruppemøter og foreldrene har fem foreldremøter, hvor tre av disse er sammen med barna. Målsetningen med opp- legget er å være en forebyggende interven- sjon, men det kan også brukes som behandling i poliklinikk med barn som har utviklet en angst- og/eller depressiv lidelse. Mestrende barn består av fire bøker, hvor to av bøkene er rettet mot gruppelederne, og to er arbeidsbøker for henholdsvis foreldrene og for barna. Gruppeledermanualene beskriver hvilke temaer som skal presenteres på samlin- gene for barna og for foreldrene. Arbeidsbø- kene inneholder såkalte klikk-oppgaver, som barna og foreldrene skal jobbe med mellom samlingene, samt tips til hvordan de kan jobbe med og kommunisere rundt temaene angst og depresjon. Boken henvender seg til ansatte i første- og andrelinjetjenesten som møter barn med symptomer på angst eller depresjon, eller barn som allerede har utviklet angst og depresjon. Som fysioterapeut som jobber med barn i førstelinjetjenesten, tenker jeg umiddelbart at jeg ikke ville være er den første som føler meg truffet av tilbudet som bøkene presenterer. Samtidig tenker jeg at det likevel kan være viktig at en fysioterapeut som jobber med barn i målgruppen, kjenner til slike tilbud, fordi jeg mener at fysioterapeuten har kompetanse som kan benyttes inn i gruppesamlingene. Vi fysioterapeuter vet en del om hvordan følelser kan påvirke muskulaturen og respi- rasjonen over tid. Mestrende barn-tilbudet har en egen gruppesamling for barna som omhandler akkurat dette med bevisstgjøring av pust og hvordan følelser kan kjennes i kroppen. På denne samlingen kan fysiotera- peuten kunne være en god faglig bidragsyter på temaet. Etter å ha lest igjennom de fire bøkene, sitter jeg igjen med at Mestrende barn er et omfattende tilbud i sin helhet. Jeg mener at hoveddelen av innholdet retter seg først og fremst mot andre faggrupper i førstelinjetje- nesten, enn oss fysioterapeuter. Derfor tror jeg ikke at jeg ville anbefale en kollega å bruke tid på å lese gjennom alle de fire bøkene, med mindre opplegget skal brukes i den kommunen fysioterapeuten jobber i. Hvis en fysioterapeut jobber et sted hvor tilbudet skal gjennomføres, ville jeg anbefalt bøkene og sagt at det er en gyllen mulighet til å få konkretisert noen fysio- terapioppgaver inn i et tverrfaglig samarbeid i første- eller andrelinjetjenesten. Anne-Marthe Strand , fysioterapeut Familiehelsetjenester, Barneteamet fysio/ ergo, Porsgrunn kommune. Nei, jeg gir meg ikke!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy