Fysioterapeuten 10-2017

FYSIOTERAPEUTEN 10/17 35 peuter og andre profesjoner inne. Her har jeg sett at noen rett og slett ikke snakker sammen, sier hun. Ut fra egne erfaringer tror hun det struk- turerte samarbeidet mellom fysioterapeut og fastlege er veien å gå. – Oppfølgingen i dette samarbeidet er en helt annet enn hva jeg har opplevd tidligere. Når man vanligvis blir henvist videre i hel- sesystemet har jeg inntrykk av at fastlegen ikke følger opp – man blir mer som en en- som satellitt. Slik er det ikke her hvor infor- masjonen flyter begge veier. Unstad understreker at hun selvsagt blir spurt av Furan dersom det er informasjon han ønsker å dele med legen. – Det er jo ikke alt vi snakker om som jeg ønsker at han skal ta videre, sier hun. Bruk kompetansen Med flere ulike helseprofesjoner represen- tert i familien, har Unstad også sine klare tanker om hvem som bør ta seg av hvilke oppgaver. – Den kompetansen en manuellterapeut har på muskel og skjelett er umulig å favne for en allmennlege. Jeg har mye mer respekt for en lege som sier at «dette må du gå til en fysioterapeut med», fremfor at han eller hun skal ha i overkant stor tro på egen kompe- tanse, sier Unstad. Støtten hun har fått til å komme tilbake i jobb fra både manuellterapeut og lege har vært avgjørende. – Bare å få vite mer om hva som skjer i kroppen, få litt behandling og trygghet har vært viktig for meg. Dette har holdt meg unna sykmelding. Ydmykhet i profesjonsutøvelsen er viktig, ifølge Unstad. – Det opplever jeg at både Furan og Vet- lesen har. Det verste er folk som tror de har svar på alt. Her er man såpass ydmyk i råd- givingen at jeg selv kan velge om jeg følger rådene eller ei. Det handler også mye om personlighet, tror hun. – Nå går jeg bare til behandling en gang i blant hos Furan, mens jeg i starten hadde behov for litt tettere oppfølging. Det er ikke gitt at alle behandlere hadde løst det på denne måten. Det handler om hvordan man er som person, og her har jeg vært heldig, mener Unstad. Hun føler seg også trygg på at dersom en av partene hadde følt hun hadde behov for mer hjelp av noe slag, ville det ha blitt brakt på banen. – For de fleste av oss handler jo helseut- fordringer om sammensatt problematikk, ikke at man kun sliter med noe muskulatur her og der. Da må man søke å forstå de bak- enforliggende årsakene, sier Unstad. n HAR LÆRT KROPPEN Å KJENNE Vibeke Tunold Unstad føler seg godt ivaretatt både av fastlegen og fysioterapeuten hun går til. I tillegg har den systema- tiske oppfølgingen ført til at hun nå kjenner sin egen kropp på en annen måte enn tidligere.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy