Fysioterapeuten 10-2017

38 FYSIOTERAPEUTEN 10/17 REPORTASJE Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne! er greit i hvert enkelt tilfelle, understreker Furan. Prosjektet har gitt pasienter som Unstad mulighet til å bli sterkere. – Samhandlingen er sjelden noe problem når man først begynner å snakke sammen. Det er når man baserer seg på antakelser eller tredjehåndsinformasjon at det kan bli problematisk fagfolk imellom. Men dette har også en fagpolitisk dimensjon, og da er det klart at det kan slå gnister, sier Tønne og Salberg. Tok grep om ventetiden – Jeg har pushet litt på når det gjelder vente- tider. Den må være rimelig for at pasienten skal oppfatte samarbeidet som meningsfylt, og det har vi fått til her, sier Vetlesen. Både legen og manuellterapeutene er skjønt enige om at man må raskt i gang med behandlingen for at pasienten skal kunne se den røde tråden i systemet. – Ventetid er ikke bra. Vi kan ikke be om mer penger til innsats for pasientene og samtidig si at vi har venteliste på et år, un- derstreker Salberg. Et reelt lavterskeltilbud er derfor svaret for både pasienter og behandlere. – Folk skal kunne komme raskt inn, og på dette feltet har samarbeidet med Stokmoen Fysioterapi virkelig hjulpet meg, sier Vetle- sen. Kontinuitet over år er også avgjørende, ifølge Tønne. – Fastlegene og fysioterapeutene har vært og vil være i primærhelsetjenesten i mange år. Det gir en unik mulighet til å se og erfare pasientene over tid. Gjennom fornuftige, samordnede tiltak kan vi bidra til å begrense pasientenes runddans i og utenfor det eta- blerte helsevesenet, sier han. n PÅ BEINA IGJEN Gjennom deltakelse i prosjektet er Vibeke Tunold Unstad så å si tilbake i full jobb. Fra å måtte ha ekstra oppfølging går hun nå bare til vanlig behandling hos manuellterapeut Lars Furan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy