Fysioterapeuten 10-2017

FYSIOTERAPEUTEN 10/17 5 aktuelt Årsaken til sykdommen er ikke kjent, og et etablert behand- lingsregime finnes ikke. Hvor- dan skal fysioterapeuter møte pasienter med diagnosen CFS/ME? TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen fysioterapeuten@fysio.no 23. OKTOBER i år arrangerte NFF den første temadagen for fysioterapeuter der tema var CFS/ME. Interessen var stor. De 50 fysio- terapeutene som hadde fått plass, fikk høre foredrag både fra behandlere og en tidligere pasient. Konferansen var et samarbeid mel- lom NFF og Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME. Pasienter med kronisk utmattelsessyn- drom (CFS) eller myalgisk encefalopati (ME) (CFS/ME), lider av kronisk, langvarig utmattelse. Det finne flere teorier, men noen entydig årsak til sykdommen har man så langt ikke greid å enes om. Ingrid Helland, overlege og leder av Nasjonal Kompetanse- tjeneste for CFS/ME, advarte i sitt foredrag om «Google-forskning», og sa at det var mulig å finne støtte for ethvert syn ved å søke på internett. På oppdrag fra Forskningsrådet, gjorde Nasjonalt kunnskapssenter for helsetje- nesten i 2016 en oppsummering av den – Vi må faktisk tro på dem POPULÆRT TEMA Initiativtaker til temadagen om CFS/ME, Kjersti Uvaag (til høyre), sammen med en av foredragsholderne, psykomotorisk fysioterapeut Syn- nøve Kåresen. Kåresen har i mange år vært ansatt ved nevrologisk avdeling, Molde sjukehus, og skrev i 2006 masteroppgaven «Kronisk tretthetssyndrom: Et fysioterapeutisk perspektiv», etter å ha jobbet tett på en pasient med denne diagnosen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy