Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 50 Next Page
Page Background

AKTUELT

5

Ansvarlig, men ikke etter-

givende

8

Fikk hjelp til å stresse ned

12

Helfo: Dokumentasjon og

tidsbruk i fokus

14

BRObygging i rehabilitering

FAG

18

Airstacking med bag til barn

og unge med nevromusku-

lær sykdom. Med eller uten

ventil?

24

Kronikk: Kronisk utmattelses-

syndrom/myalgisk encefalo-

pati – sykdomsmekanismer,

diagnostikk og behandling

28

Doktorgrad: Fysisk kapasitet

og pustemønster ved kols

29

Bokanmeldelse

30

Sammendrag: Motorisk profil

hos spedbarn

REPORTASJE

32

Gjenoppstandelse og suksess

for lungerehabilitering

36

Etterlyser konkret handling

fra politikerne

FASTE

SPALTER

39

Nytt fra NFF

42

Møter og kurs

46

Bransjeregisteret

48

Kalender

FYSIOTERAPEUTEN 2/16

3

innhold

REHABILITERING

Fysioterapeut Helene Lindtvedt Hansen ved Vikersund kurbad er engasjert i BRO-prosjektet, en

studie som ledes av forskere ved NKRR. Målet er å undersøke hvilken oppfølging pasientene får etter rehabiliterings-

opphold, og hvilke faktorer som påvirker utbyttet på sikt. Foto: Eli Torild Bondlid

TARIFF 2016

Ansvarlig, men ikke

ettergivende. Det er målet til NFFs

forhandlingssjef Thea Wessel

Jørgensen.

STRESSE NED

Psykomotorisk fysio-

terapi hjalp Nav-ansatte på Vestlan-

det. Prosjektet ble gjennomført av

forskere ved HiSF.

FAG

Vitenskapelig artikkel om

airstacking med bag til barn og unge

med nevromuskulær sykdom.

14

5

18

Man blir ofte overrasket over

hvem som faktisk har et rehabili-

teringspotensiale.

Side 32

8