Fysioterapeuten 2-2018

10 FYSIOTERAPEUTEN 2/18 AKTUELT FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2018 Ivaretakelse av tilliten norske fysioterapeuter har bygget opp over lang tid sto sentralt da gråsonefysioterapi ble debattert. TEKST og FOTO Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no – FYSIOTERAPEUTER nyter høy tillit i be- folkningen, og styresmaktene har vist oss til- lit blant annet ved å innføre direkte tilgang, sa NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke. Han minnet om at uten denne tilliten vil fysioterapeutene miste den posisjonen man har bygget opp over hundre år. – Det tar tid å bygge tillit, men den kan ri- ves ned på et blunk, minnet Hatlebrekke om. Frykten er at lefling med alternative be- handlingsmetoder og manglende grense- oppgang i klinikken kan skade fagets om- dømme. Et kritisk blikk Forbundslederen mener man må se kritisk på hva fysioterapeuter gjør og tilbyr. – Det er ikke nødvendigvis greit selv om det ikke er ulovlig, understreket han. Samtidig er det ingen klar grense for hva som er innenfor og utenfor faget, og dermed havner man lett i gråsonen. – Hva som er god praksis vil variere og endre seg over tid. Kjernen i faget består, men vi ser også at fysioterapien nå utvikler seg i ulike retninger, sa Hatlebrekke. Han mener faglig påfyll er avgjørende for å sikre faglig forsvarlighet. – God praksis skal og må være kunn- skapsbasert. Hva som til enhver tid er gyl- dig vil bli utfordret. Forbundsstyret vil ikke bygge murer, men har som mål at alle fysio- terapeuter skal være bevisst sitt ansvar. Vi ønsker et klarere skille mellom hva som er fysioterapi og hva som ikke er det. Få saker Assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Heidi Merete Rudi, fortalte om få saker ret- tet mot fysioterapeuter. – I løpet av de 12 siste årene er det regis- trert 85 saker. Innenfor temaområdet som er oppe i dag finnes det 3–4 saker fra de seneste årene, sa Rudi. Hun minnet om at også helsetilsynet er i tillitsbransjen. På kanten av faget GODT NOK Å VÆRE FYSIOTERAPEUT Under sesjonen om gråsonefysioterapi ble det pekt på at tilleggstitler kan skape forvirring for pasienten. Her ser du debattantene f.v. forbundsleder Fred Hatlebrekke, fysioterapeut og universitetslektor Trond Wiesner, informasjonssjef Ola Lillenes i NAFKAM og assisterende direktør Heidi Merete Rudi i Statens helsetilsyn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy