Fysioterapeuten 2-2018

FYSIOTERAPEUTEN 2/18 17 BAKTEPPET var samhandling om arbeid og helse, og Lund åpnet med å vise til direkto- ratets mål – god helse og gode liv. – Arbeidslivet definerer oss, kanskje i for stor grad, sa Lund, som er lege og seniorråd- giver i Helsedirektoratet. Han viste til at dette er noe av det første som kommer på banen når vi møter andre mennesker, altså spørsmålet «hva driver du med?». – Det er en kraftig korrelasjon mellom arbeid og selvfølelse, og tradisjonelt har man vært opptatt av arbeidsmiljøet. Nå er det økende oppmerksomhet rundt viktighe- ten av å komme seg ut og på jobb som helse- fremmende aspekt, forklarte legen. – Deltakelse i arbeidslivet styrker både den fysiske og mentale helsen. Men vet folk om det? spurte Lund. Den frittalende legen understreket at han måtte balansere hattene sine nøye under foredraget. – Noe av det jeg sier er som representant for Helsedirektoratet, mens de mer sleivete uttalelsene får stå for min egen regning, sa Lund før han kom inn på førtidspensjon. – Skal det være en belønning, slik at man kan kjøpe hus i Spania og stemme på Frem- skrittspartiet? sa han, og understreket raskt at han hadde sin private hatt på. Gode valg om egen helse Lund jobber også i forsvarets sanitet, og har i den forbindelse kontakt med veteraner. Det har lært ham ett og annet om sykeliggjøring. – Vår oppgave er å bidra til at folk kan ta gode valg knyttet til egen helse. Per i dag sykeliggjør vi mennesker for å kunne gi dem en rettighet i samfunnet eller helsevesenet. I stedet bør vi rette oppmerksomheten mot den enkeltes potensiale, mente Lund. Han var klar på at samhandlingen mel- lom de ulike etatene som skal ivareta oss må styrkes. – Det er to ulike kulturer i NAV og helse- vesenet, men målet er felles, minnet han om. Resultatet for den enkelte pasient vil bli bedre dersom samarbeidet styrkes, og Lund mener man må gå fra å lete etter en kur når pasienten allerede er syk til å satse på helse- fremmende og forebyggende tiltak. Samtidige tiltak – Forskning viser at grensen for å kunne hjelpe folk tilbake i jobb går mellom åtte og tolv uker et sted. Etter dette har de opplevd at de kan klare seg utenfor arbeidslivet, sa Lund. Han mener innsatsen må være mindre sekvensiell. – Vi er vant til å tenke behandling, reha- bilitering og så arbeidsrettede tiltak, i denne rekkefølgen. Jeg mener vi må over på mer samtidige tjenester. Dette vil også være viktig for å møte ut- fordringene innen muskel/skjelett og psy- kiske plager, som er de største årsakene til ikke-dødelig helsetap i Norge. Lund trakk også frem trepartssamarbei- det i det norske arbeidslivet. – Det er bra for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet, og bidrar til å skape et inklu- derende arbeidsliv, sa han. Spennende mulighet – Hva blir så fysioterapeutenes rolle i dette? Dere står overfor en spennende mulighet med direkte tilgang, men samtidig blir også samarbeidet viktigere, minnet Lund om. Han var også klar på at fysioterapeuter, som møter pasientene gjentatte ganger i be- handlingsforløpet, må snakke om arbeidsliv. – Tenk litt utenfor boksen, og se etter andre muligheter for samarbeid som for ek- sempel med NAV. Fysioterapeuter vil fort- satt være viktige, men sitt ikke på deres egen tue. Bli med på utviklingen og ikke minst i den forebyggende aktiviteten, oppfordret Håkon Lund. n God helse og gode liv – Arbeid er bra for helsa, men vet folk om det? Spørsmålet ble stilt av Håkon Lund i Helsedirektoratet. Han advarte fysiotera- peuter mot å bli sittende på sin egen tue. TEKST og FOTO Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no HENGER SAMMEN Helsedirektoratets Håkon Lund understreket sammenhengen mellom helse og deltakelse i arbeidslivet under sitt innlegg på Fysioterapikongressen. Han mener man må bort fra den sekvensielle tenkingen og over på samtidige tjenester for å sikre at så mange som mulig kommer tilbake i arbeid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy