Fysioterapeuten 2-2018

20 FYSIOTERAPEUTEN 2/18 AKTUELT ELIASSEN ble tildelt Fremtidsprisen for sitt prosjekt om hverdagsrehabilitering, og fysioterapeutenes rolle i dette arbeidet. Kleffelgård fikk Forskerspireprisen for sitt arbeid med vestibulær rehabilitering (VR) ved traumatisk hjerneskade (TBI). Juryens begrunnelser og beskrivelse av kategoriene: Fremtidsprisen skal tildeles en fysiotera- peut med et prosjekt som : • imøtekommer endrede behov i samfun- net. • utnytter nye muligheter, eksempelvis pa- sientens endringsbehov, ny teknologi, ny yrkesrolle, ny kunnskap. • fremvises med god formidlingsevne på kongressen. Marianne Eliassen : For å imøtekomme fremtidens utfordringer, er hverdagsrehabi- litering et satsningsområde i helsetjenesten. Abstraktet beskriver et prosjekt som svarer på en folkehelseutfordring og dukker ned i fysioterapeutenes rolle i dette arbeidet. Ved å studere nye måter for fysioterapeuter å jobbe på, er prosjektet med på å dekke ak- tuelle kunnskapshull. Prisvinneren viste god formidlingsevne, hadde en fin presentasjon med meningsfulle og morsomme illustra- sjoner og svarte godt og reflektert på spørs- mål. Forskerspireprisen skal gå til en fysiotera- peut som : • presenterer et nytenkende prosjekt med god vitenskapelig kvalitet. • er doktorgradsstipendiat eller har nylig disputert for phd-grad. • fremviser god formidlingsevne på kon- gressen. Ingerid Kleffelgår d: Abstraktet oppsum- merer en studie med stor nytteverdi, godt metodisk design og klar konklusjon. Presen- tasjonen hadde en tydelig rød tråd som var lett å følge. Den ble formidlet ved hjelp av en pasienthistorie som en god illustrasjon, og med informative lysbilder. n Fremtidsprisen og Forskerspireprisen Fysiofondet delte ut priser i to kategorier på kongressen – Fremtidsprisen og Forskerspireprisen. Prisene gikk til Marianne Eliassen (UiT) og Ingerid Kleffelgård (OUS). FREMTIDSPRISEN Marianne Eliassen. Foto: Kai Hovden FORSKERSPIREPRISEN Ingerid Kleffelgård. Foto: Kai Hovden Fysiofondet Fond til etter– og videreutdanning av fysioterapeuter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy