Fysioterapeuten 2-2018

FYSIOTERAPEUTEN 2/18 21 Fysioterapeutprisen 2018 SIGURD MIKKELSEN er utdannet i Neder- land (2001), og tok senere en master i «neu- romuskuloskeletal physiotherapy» i Storbri- tannina. Han startet i 2010 en faglig blogg, og har siden fulgt opp med stor aktivitet både på Facebook, Twitter og Instagram. Utdrag fra begrunnelsen «Via sosiale medier har vinneren med sine faglige poster og innlegg inspirert mange fysioterapeuter til å øke sitt faglige engasje- ment. Han er en moderne fysioterapeut som er helt i front i forhold til tenkningen rundt hva en fysioterapeut skal være i fremtiden, godt i tråd med temaet på årets fysioterapi- kongress. Sigurd Mikkelsen er en inspira- sjonskilde for mange terapeuter, både na- sjonalt og internasjonalt, og han deler villig vekk av sin kunnskap. » «Vinneren står til stadighet frem som en sterk, stolt og synlig fysioterapeut. Han har delt terapivideoer som har gått viralt i hele verden. Kjente navn innen fysioterapien in- ternasjonalt nevner gjerne vedkommende som inspirasjonskilde. Ikke minst er vin- neren kjent nasjonalt for sin faglighet på tvers av fysioterapispesialiseringer. Han er en attraktiv foredragsholder, og har holdt en rekke foredrag for blant annet Høstkongres- sen, Norsk Smerteforening, Den Norske Le- geforening og i NFF.» «Selv om han er en ettertraktet foredrags- holder, hevder han selv at han er 100 % kli- niker. Han sier også om seg selv at han er en grubler med et stort hjerte og engasjement for smerte og lidelse. Han drives av å inspi- rere andre fagutøvere til å tilegne seg ny og mer kunnskap. Han sier selv at han ønsker å skape en gnist hos andre ved å gjøre mye kunnskap tilgjengelig, særlig gjennom so- siale medier.» «Prisvinneren startet også Facebook-gruppa «Nevrovitenskap – adferdsbiologi – smerte- vitenskap», en gruppe som i dag har 7.700 medlemmer. Målgruppen er terapeuter som jobber med muskel-og-skjelett-problema- tikk, og flertallet av disse er fysioterapeuter. Det er bemerkelsesverdig mange medlem- mer som i denne gruppa fremhever at det er her de henter mye av sin inspirasjon og går inn for å oppdatere sin lærdom, mer enn noe annet sted inkludert studier. Vinneren alene har delt utallige egenproduserte tek- ster i denne gruppa. Kongressen har fremti- dens fysioterapi som tema. Prisvinneren har drevet fremtidens formidling av fysioterapi i flere år allerede.» n NFFs fysioterapeutpris gikk til Sigurd Mikkelsen, med overrekkelse under festmiddagen på kongressen. NFF beskriver prisvinneren som en pådriver for fysioterapifaget, og en inspirasjonskilde for mange – både nasjonalt og internasjonalt. INSPIRASJONSKILDE Sigurd Mikkelsen i aksjon på fysioterapikongressen i 2015. Foto: Tone Elise Eng Galåen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy