Fysioterapeuten 2-2018

FYSIOTERAPEUTEN 1/18 47 informasjon fra NFF Tittel Tillit kan for- svinne på et blunk! Gråsonefysioterapi Fred Hatlebrekke forbundsleder 2 Fysioterapeuter er den helsepersonellgruppen som ved siden av legene høster mest tillit i befolkningen. I tillegg er vi også gitt tillit av det offentlige til å utøve fysiote- rapi på selvstendig grunnlag, sist bekreftet ved at henvisningskravet til avtalefysio- terapi forsvant ved årsskiftet. Denne tilliten som er vist oss fra både befolkningen og myndighetene, er vi i forbundsstyret svært opptatt av at vi skal hegne om i disse endringstider. Det er hovedårsaken til at vi på Fysioterapikongressen løftet fram temaet om gråsonefysioterapi. For uten tillit vil vi miste den posisjonen fysiotera- peutene har opparbeidet seg over en hundreårsperiode. Tillit tar tid å opparbeide, men kan forsvinne på et blunk! I følge den nye forskriften for avtalefysioterapi skal fysioterapeuter benytte be- handlingsformer forankret i kunnskapsbasert praksis, og som er akseptert av helse- myndighetene. Videre står det at behandlingsformer omfattet av lov om alternativ behandling ikke skal ytes i avtaletiden. At dette i det hele tatt er blitt tatt inn i for- skriftsteksten, kan vi anta skyldes at myndighetenes tillit til fysioterapeuter nok ikke er helt uforbeholden. God praksis skal og må være kunnskapsbasert. Allment for kunnskap og vitenskap er at det til enhver tid vil være noe som er å anse som gyldig kunnskap av det faglige felleskapet og dermed gitt faglig og politisk legitimitet. Det er vesentlig for alle fysioterapeuter å sørge for å relatere seg til et faglig felles- skap hvor man kan få faglig påfyll, og få ideer og tanker om korrigering og utvikling av egen praksis. Den fysioterapeuten som isolerer seg i sin egenskapte faglighet lø- per en stor risiko for å komme i konflikt med krav til faglig forsvarlighet. Forbundsstyret ønsker at fysioterapeutene skal være bevisste sitt ansvar både over- for faget, pasientene, myndighetene og kollegaene – og at du reflekterer godt i for- hold til introduksjon av nye og ikke-kunnskapsbaserte behandlingsformer i praksis. Vi ønsker en klarere grensedragning mellom hva som er fysioterapi og hva som ikke er det.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy