Fysioterapeuten 2-2018

54 FYSIOTERAPEUTEN 2/18 på nett Årsabonnement 2011: Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. Offentlige institusjoner: 875 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2011 For bestilling av stillings- og kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no Stillingsannonser: Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42. Spaltebredde: 88 og 180 mm. 10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an- nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent. Møter og kurs: Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin- ger, faggrup per (ikke enkeltmedlemmer) står som arrangør: gratis. Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som arrangør: per sp. mm. Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): Setting: Kr. 1,50 pr. mm Scanning: Kr. 100 Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2011 Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv. debattinnlegg stilling ledig dato 7 22/7 26/7 16/8 8 18/8 22/8 12/9 Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret- ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER Ronny Grenberg , HS Media as, Postboks 80, 2260 Kirkenær Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no ANDRE ANNO NSER Kirsten Stiansen Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. ÅRSABONNEMENT 2018 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2018 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 pros ent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.800. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 37. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.800. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2018 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 3 19/03 20/04 4 16/04 11/05 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Merkur Grafisk AS Forskere mener at fysisk aktivitet ikke blir sett som en del av de viktigste behovene for eldre på sykehjem.  n «Fysisk aktivitet kan øke livskvaliteten til beboere på sykehjem. Et treningstilbud burde derfor være et minstekrav. Det fortjener de eldre.» n «Sørgeleg med personell som ikkje er vant til å tenke brukermedverknad i stell og liknende, ikkje nytter ledige stunder til fysisk aktivitet, skulder på dårleg tid når det er kunnskapen som mangler. Få inn fysioterapeuter som kan veilede!» n «Gjelder også hjemmeboende i noen grad. Fysisk aktivitet i hverdagen er livsnødvendig! Bør gå under nødvendig helsehjelp-begrepet synes jeg.» Fra bloggen: Vi har et stort ansvar ovenfor pasientene våre, skriver forfat- teren av blogginnlegget #MeToo-kampanjen handler om å belyse situasjoner hvor personer er blitt utsatt for seksuell trakassering av personer i makt- posisjoner. I forholdet mellom pasient og fysioterapeut er det vi som har makten. Vi har et stort ansvar ovenfor pasientene våre. Vi er en helseprofesjon som jobber tett på pasientene våre. Uten god kommunikasjon, kan visse ting vi gjør i klinikken misforstås, og pasientene kan føle seg krenket. For min del er denne kampanjen ekstra viktig. Jeg har en fortid hvor jeg har blitt ut- satt for gruppevoldtekt. Jeg bar på den hem- meligheten alene i tre år før jeg turte å betro meg til min familie og venner. Nå er jeg 21 år, og har kommet meg langt. På studiet har jeg vært veldig åpen om dette helt fra starten av. Det har ikke bestandig vært lett å gå på dette studiet, hvor vi så og si mister det vi kaller private og intime soner. Det er så lett for oss å kle av oss foran medstudenter og lærere, palpere muskulatur, og utføre trak- sjoner av ledd som er nær intime kroppsde- ler. Vi hadde nylig undervisning for syke- pleierstudenter i forflytning. Det ga meg en aha-opplevelse for hvor langt jeg har kom- met. Det å se hvor distanserende de var i be- gynnelsen av timen, hvor det for meg nå er helt naturlig å stå tett innpå. Jeg har bestandig ønsket å jobbe med mennesker. Helt fra jeg var liten har pappa fortalt meg at det eneste jeg ønsket å være når jeg ble voksen, var å jobbe i helsevesenet. Først og fremst en lege. Men pga. den kvel- den alt snudde seg på hodet for meg, trodde jeg at alle planene mine også gikk i vasken. Karakterene ble dårligere, jeg mistet motiva- sjonen, konsentrasjonen var så å si borte. Jeg tok meg et friår etter VGS, for å prøve å finne ut av livet mitt. Da jeg leste meg opp på fysioterapi, vekket det min interesse. Den dag i dag er jeg utrolig glad for valget jeg tok. Jeg har fått verktøy jeg kan bruke når jeg selv trenger det. Men viktigst av alt har jeg en bredere forståelse for pasienter som kom- mer til oss med lignende situasjoner. #Me- Too hjelper til å bryte ned det som har vært så tabu å snakke om så altfor lenge. Av Ulrikke Vangen Persen, 2. året Fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet. Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: #MeToo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy