Fysioterapeuten 2-2018

6 FYSIOTERAPEUTEN 2/18 AKTUELT FYSIOTERAPIKONGRESSEN 2018 SUNNAAS kan skilte med fire spreke gang- roboter på stallen: Innowalk, Lokomat, Ekso GT og ReWalk. – Det er i tråd med Sunnaas’ strategiske plan å aktivt prøve ut ny teknologi. Vi har til enhver tid pågående prosjekter i den klinis- ke virksomheten, og samarbeider interna- sjonalt for å bidra til utvikling av spesialisert rehabilitering, sa fagsjef for fysioterapi ved Sunnaas, Vivien Jørgensen, under sesjonen «Teknologi i fysioterapi» Kunnskapsgrunnlaget for bruk av ro- botassistert gange er relativt tynt. Det er krevende å drive forskning på området og konklusjonene er foreløpig usikre. Alle gang- robotene som er introdusert på Sunnaas er ledsaget av følgeforskning gjennom master- oppgaver. For å presentere to av Sunnaas’ fire så- kalte eksoskjeletter (ekso, utenfor; ytre) for publikum, hadde Jørgensen med seg fagan- svarlig fysioterapeut Ellen Høyer og fysiote- rapeut Pia Wedege. Brukere av hver sin gan- grobot var Knut Ølstad (ReWalk) og Thona Rith (Ekso GT). Ekso GT er en kroppsnær robot for tre- ning av gangfunksjon i institusjon med krykker eller rullator. Den har motorisert kne- og hofteledd, og en fjærbelastet ankel. Sunnaas har hatt Ekso GT siden 2012. – Vi har vært med i en internasjonal mul- tisenterstudie hvor seks av våre pasienter trente med Ekso GT tre ganger i uken i åtte uker. Artikkelen er publisert i Spinal Cord. Et vidt spekter av skader i ryggmargen var med i studien, og resultatet indikerer kan- skje at trening med Ekso GT har positive effekter på gange og balanse, sa Jørgensen. – Superspennende konsept Sunnaas har et fagutviklingsprosjekt på gang hvor man blant annet vurderer nytteverdien av Ekso GT for pasienter med gangproble- mer etter lammelser. Målet er å implementere Teknologi i bevegelse GOD TRENING For Knut Ølstad representerer gangroboten ReWalk fremtiden. – På sikt vil denne tekno- logien føre til bedre livskvalitet for mange rullestolbrukere, sa han. Fysioterapeut Pia Wedege følger tett på. Velferdsteknologien er på fremmarsj, og innenfor rehabiliteringsfeltet skjer utviklingen i raskt tempo. Sunnaas Sykehus HF ligger et hestehode foran på veien mot fremtidens fysioterapitjeneste. TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen tg@fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy