Fysioterapeuten 2-2019

12 FYSIOTERAPEUTEN 2/19 AKTUELT Å jobbe med barn med over- vekt viste seg å være omfat- tende og komplekst for bar- nefysioterapeut Ina Ekker og Overvektsteamet i Tromsø. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no HVER sjuende gutt og hver sjette jente i åtte- årsalderen er overvektig, viser tall fra Folke- helseinstituttet (2015). I Tromsø kommune har 26 barn vært med på et pilotprosjekt om overvekt hos barn og unge, i regi av Fore- byggende helsetjenester. Gjennom ti uker har barnefysioterapeut Ina Ekker og helsesøster Lajla-Merethe Knutsen i Overvektsteamet ført fire grup- per med barn i alderen seks til 13 år og de- res foreldre gjennom fysisk aktivitet, råd om kosthold og endring av levevaner. Ina Ekker understreker at dette temaet er omfattende og komplekst å jobbe med. – Enkelte barn har aldri tatt seg ut fysisk, og noen ble redde når de ble andpustne – de føler de ikke får puste. Komfortsonen er vel- dig ulik. Mange av barna hadde ulik erfaring med bevegelse når de startet i pilotprosjek- tet. Her erfarte familiene at vi ikke tok hen- syn til dårlig vær, mørketid og kulde. Den fysiske aktiviteten ble gjennomført uansett, noe som kanskje var litt uventet for noen, sier Ekker. Barnefysioterapeuten sier at for å lykkes med overvektsproblematikk må man jobbe tverrfaglig med ulike fagblikk mot felles mål for barnet og familien. Håper på bevegelsesglede I gymsalen ved Alfheim svømmehall i Tromsø pusher Ekker barna til å gi jernet i ulike tester. En tjukkasmadrass i hjørnet fal- ler ned på gulvet. Ungene jubler og klatrer Mission: Barn med overvekt TESTES Barnefysioterapeut Ina Ekker har guidet 26 barn gjennom et ti ukers prosjekt om overvekt i Tromsø. Barna ble testet for fysisk form både før og etter opplegget.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy