Fysioterapeuten 2-2019

16 FYSIOTERAPEUTEN 2/19 AKTUELT Etisk utvalg i NFF ber forbun- det om ikke å dra til verdens- kongressen i Dubai fordi landet bryter med NFFs etiske regler og verdier. WCPT forsvarer val- get av Dubai som vertsland. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – DET ER PROBLEMATISK om Norsk Fy- sioterapeutforbund (NFF) skal delta på verdenskongressen i Dubai i 2021. NFF har satt etiske regler og verdier, da må de stå for dem. Det er ikke nok om World Confede- ration for Physical Therapy (WCPT) setter inn én sesjon om etikk i programmet på kongressen. NFF markerer seg sterkere ved å unnlate å dra dit, sier Stig Fløisand, leder i Etisk utvalg i NFF. Fløisand understreker at beslutningen om å dra eller ikke, er en politisk avgjørelse som tas av forbundsstyret. Han sier også at utvalget uttaler seg om organisasjonen, og ikke har mandat til å uttale seg om hva en- keltmedlemmer bør gjøre. Norsk Fysioterapeutforbund og Danske Fysioterapeuter (DF) skrev i fjor høst et fel- les protestbrev til WCPT etter at det ble klart at styret hadde valgt Dubai som vertsland for fysioterapeutenes verdenskongress 2021. Også det svenske fysioterapeutforbundet Fysioterapeuterna har reagert. FN rapporterer om brudd på en rekke menneskerettigheter i landet. Blant dem er rettigheter for homofile, kvinner, barn, funksjonshemmede, arbeidsinnvandrere og for ytringsfrihet. Forsvarer valget WCPT skriver i sitt svar til NFF og danskene at «de vedgår at det er utfordringer med å ha kongressen og andre møter på steder hvor den lokale kulturen, religionen og/eller håndteringen av menneskerettigheter kan være forskjellig fra det styremedlemmene har erfaring med. Likevel veier styremed- lemmene de mange forskjellige perspek- tivene opp mot hverandre og jobber alltid hardt for å ta den best mulige avgjørelsen, samtidig som de anerkjenner at den kanskje ikke er «perfekt».» WCPTs president skriver i brevet at de også forhørte seg med fysioterapeutforbun- det i Emiratene, som Dubai hører til, før avgjørelsen ble tatt. WCPT sier at de spurte dem om temaer som menneskerettighe- ter og rettigheter for homofile ville kunne adresseres på kongressen, og fysioterapeut- forbundet i Emiratene skal ha gitt tilbake- melding om at det ikke var noe problem. Vurderer boikott til neste år Svenskenes forbundsleder Stefan Jutterdal sier at han og de nordiske landene har pratet om ulike linjer. – En der man dropper å dra, og en der Ber NFF boikotte verdens- kongressen i Dubai STÅR FAST NFF har satt etiske regler og verdier, da må de stå for dem, mener Etisk utvalgs leder Stig Fløisand, som mener NFF ikke bør dra til verdenskongressen i Dubai. Det er problematisk at israelske medem- mer nektes innreise. Ingen bør utelates fra en slik kongress av politiske grunner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy