Fysioterapeuten 2-2019

32 FYSIOTERAPEUTEN 2/19 FAG ANMELDELSER Dahl-Michelsen T, Groven KS, Aadland E: Profesjonsetikk i ergoterapi og fysio- terapi Det Norske Samlaget 2018 238 sider Pris: 329,- ISBN: 9788252194777 Boken gir en innføring i profesjonsetikk med praktiske eksempler fra relevante kliniske situasjoner. Ulike refleksjonsmodeller blir gjen- nomgått, sammen med nøkkelbegreper, teorier og tenkemåter i profesjonsetikk. Lovverk og profesjonsetiske retningslinjer gjennomgås også, og begreper som tvang, faglig tvil og taushetsplikt blir grundig beskrevet. Boken tar opp etiske sider ved ergoterapi og fysioterapi som kunnskapsbaserte praksiser, i tillegg til at forskningsetikk blir behandlet. Boken er skrevet for fysio- og ergoterapi- studenter, men yrkesaktive vil også ha stor nytte av denne boka. Bokens første del gir en god innføring i profesjonsetikk generelt og av etiske nøkkelbegreper. Ulike refleksjonsmodel- ler gjennomgås før det blir mer klinisk rettet, med gode eksempler fra klinikken. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av kapittelets nøkkelpunkter. Dette blir nok godt mottatt av studentene som har boken på pensumlisten, men det gir også yrkesutøveren nyttig læringsutbytte. Dersom man ønsker å bli en klok fysiote- rapeut er kritisk refleksjon viktig. Gjennom etisk refleksjon kan denne klokskapen utvikles i møte med vanskelige utfordringer i pro- fesjonsutøvelsen, skriver forfatterne. Boken bidrar abso- lutt til å pirre lese- rens interesse for hvordan og hvorfor etikk er viktig for fysioterapeuter. Forfatterne ønsker å øke leserens forståelse for profesjonsetik- ken i fysio- og ergoterapien, noe jeg mener de absolutt klarer med denne boken. Forfatterne skriver godt om ulike etiske problemstillinger, og ikke minst hvordan identifisere disse. Her har de for eksempel med det kjente «Gorilla-eksperimentet», samt mer alvorlige historiske eksperimenter, hvor de gjennom mange flere eksempler klarer å gi leseren forståelse i hvorfor etisk refleksjon er fundamentalt viktig for å være en klok terapeut. De kliniske eksemplene rundt etiske dilemmaer er gjenkjennelige for terapeuter som har vært i praksis en stund, noe som gjør boken praksisnær. I kapittelet som tar for seg kunnskapsbasert praksis er eksemplene rundt evidensbasering for eksempel problematisert rundt en pasient som selv ønsker operasjon av en degenerativ meniskskade. Evidensen er ikke på pasientens side i dette eksempelet, i tillegg til at vedkommende ønsker massasje hos fysioterapeut før operasjon. Hvordan mø- ter man pasienten i en slik situasjon? Har man som fysioterapeut en etisk plikt til å informere pasienten om hva forskningen sier om opera- sjon i hans tilfelle? Et annet eksempel tar for seg et mer komplekst kasus med en fibromy- algi-diagnose der pasienten har et ambivalent forhold til trening/aktivitet. Boken redegjør godt rundt kunnskapsba- sert praksis, med gode kliniske eksempler. Leseren blir gjennom boken utfordret med oppgaver og spørsmål, samt vist hvordan ulike etiske refleksjonsmodeller kan brukes i praksis. Dette fungerer godt. Boken treffer godt i en tid der informa- sjonsstrømmen er større enn noensinne, og fysioterapien er i stadig endring ettersom ny kunnskap både utfordrer og informerer profesjonen. Denne boken vil kunne hjelpe fy- sioterapeuten til å gjøre kloke valg gjennom å lære og stoppe opp ved utfordrende spørsmål, og hjelpe til med kritisk og etisk refleksjon i krevende profesjonelle (pasient)møter og situasjoner. En viktig og absolutt anbefalt bok for profesjonen. Vegard Ølstørn , fysioterapeut, spesialist i manuellterapi (MNFF) En viktig bok for alle fysioterapeuter Forfatter: Figenschou M Forlag: Heltsykt forlag 175 sider Kr 349,- ISBN: 9788269127102 1998: En dag i mai blir alt snudd på hodet for Marit Figenschou. Hun har akkurat kommet hjem fra en fjelltur og slengt ryggsekken fra seg i gangen. Hun er sent ute, og haster av gårde til Ullevål sykehus. Andpusten tar hun de siste skrittene mot legens kontor, finner en stol å ramle ned på. Legen går rett på sak. – Se her, sier legen alvorlig, og fører pennen i en sirkel rundt Marits bryst på lys- skjermen. Legen snakker fort og sammenhengende, som om hun har pugga ordene. Mens blikket saumfarer røntgenbildene, knatter hendene hennes rutinert på et tastatur. Det er da hun slipper bomba: – Du har kreft. Ingen blir født utrygg, usikker eller skamfull. Skyldfølelse og dårlig selvtillit er noe som kommer til underveis. Men hvorfra? Og når? Selv om man aldri kan få gjort noe med de tingene som har skjedd til nå i livet, er det kanskje ting i denne bagasjen man kan hente fram og dra nytte av. Finne veier tilbake, begynne å lete, forske og forstå. Være nysgjerrig på egen historie, hva som har formet en og hvorfor man er blitt som man har blitt. Man kan faktisk gjøre noe. Man kan begynne å ta ansvar for sitt eget liv. Omstart er en bok om emosjonell mest- ring – etter at et profesjonelt helsevesen, en fantastisk arbeidsgiver og et hardtar- beidende NAV har gjort alt. Men de ga bare bort den ene delen av borrelåsen. Den andre delen – den som skulle lime livet sammen igjen, måtte Marit finne selv. Denne boka handler om hennes reise mot å akseptere seg selv for den hun er, og ikke ut fra hva hun gjør. Trygghet og selvtillit kommer ikke utenfra, eller fra å være sterk og tøff. Den kommer ikke gjennom ytre anerkjennelse og bekreftelse. Det fins ingen quick fix, ingen enkle metoder for å endre livsmønstre. Det dreier seg om prosesser, og det tar tid. Ta kontakt med redaksjonen dersom du vil anmelde boken: fagredaktor@fysio.no. Omstart – Forsoning og frigjøring

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy