Fysioterapeuten 2-2019

FYSIOTERAPEUTEN 2/19 35 SPESIALIST i barne- og ungdomsfysioterapi Cathrine Labori ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) legger lille Storm som ble født i uke 30 på stellebordet. Hun legger hendene sine under hodet hans og sørger for at kroppen ligger stabilt, så han føler seg trygg. Storm blir vugget fra side til side for å se om han vil våkne. Labori småsnakker til ham. – Storm er visst døsig, så vi får vente med øvelsene. Det er viktig å ha kontakt, fysiote- rapeuten skal jobbe sammen med og ikke på barnet. Vi skal følge barnets initiativ og lese hva kroppen deres uttrykker, sier Labori. Tre etasjer opp venter Emilie. Hun har akkurat hatt sin ettårs bursdag, som egentlig skulle vært 3,5 måned senere. – Emilie ble født i uke 26, og veide bare 528 gram. I starten var ikke øynene ferdig utviklet, så hun åpnet dem ikke, forteller mamma Nina Ryeng. Foreldre sterkt involvert Emilie klarer å svelge, men vegrer seg fort- satt for å spise, og får mat gjennom sonde. Hun og Storm er blant de fem prosentene norske barn som fødes for tidlig hvert år. I prosjektet The Norwegian Physical Therapy Study for Preterm Infants (NOPPI) har for- skere og fysioterapeuter ved flere sykehus testet veldig tidlig fysioterapi gjennom for- eldrestyrte øvelser på disse barna. Etter at intervensjonen ble avsluttet i 2014, har det jevnlig kommet nye publikasjoner om re- sultatene. Barna i prosjektet var alle født før uke 33, og er i etterkant blitt kontrollert flere ganger fra før termin fram til de fylte to år korrigert alder. Fysioterapeuten besøker to engasjerte og ivrige fysioterapeuter, professor og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Gunn Kris- tin Øberg ved Norges arktiske universitet (UiT), og barnefysioterapeut Cathrine La- bori på UNN for å høre hva de har erfart så langt med NOPPI. – Det spesielle med dette prosjektet er at foreldrene har vært så sterkt involvert, og at øvelsene på barna har vært satt inn veldig tidlig. Foreldrene ble lært opp av fysiotera- peuten til selv å utføre daglige, individuelt tilpassede øvelser i tre uker før barnet nådde terminalder, fra uke 34 til og med uke 36, forteller Øberg. Se fakta om øvelsene. Fikk effekt etter tre uker Etterpå har forskere sett på hvordan det har gått med bevegelsesutviklingen, og om det er endringer i de spontane bevegelsene. De har spurt foreldrene om hvordan det var å være den som skulle utføre treningen, og at det skjedde såpass tidlig, da babyen var så liten. Forskerne ønsket også å se på hva det betød for samhandlingen mellom barn og foreldre. Etter de tre ukene med øvelser var det en forskjell i bevegelsesutviklingen mellom in- tervensjonsgruppa og kontrollgruppa, viste en av studiene som er publisert. – Barna som gjorde øvelsene hadde bedre hodekontroll og bolstabilitet, og bedre midt- linjeorientering enn kontrollgruppa, som også besto av premature barn, sier prosjekt- leder Øberg. Foreldrene får en rekke bekymringer i fanget når fødselen kommer for tidlig. – Barna som er født for tidlig, har høyere risiko for at utviklingen både kognitivt, sosi- alt og motorisk blir forsinket eller at den ikke følger normalkurven. Jo lavere fødselsvekten din er, desto høyere er risikoen, sier Øberg. Hun sier at det samtidig er viktig å få fram at det går veldig bra med mange av barna. Det er gjort flere studier av disse barna opp gjennom barnealder. De skårer i gjennomsnitt lavere på både finmotorikk og grovmotoriske ferdigheter. Noen få utvikler cerebral parese. – Ved å trene de premature babyene tid- lig, før terminalder, håper vi at de får en god start og kan unngå en del utfordringer se- nere. Vi håper de får et bedre funksjonsnivå, sier Labori. Mamma Nina forteller at Emilie, som under vårt besøk egentlig skulle vært ni må- neder, trener på overganger, for eksempel å rulle fra rygg til mage og å lære seg å sitte. Skuldrene er fortsatt litt svake når hun skal skyve seg opp. Hun klarer ennå ikke å krype eller krabbe. Istedet ruller Emilie seg side- lengs. – Tidligere ville hun ikke skyve seg opp fra magen, hun hadde ikke blitt sterk nok De knøttsmå pasientene De havner i fysioterapeutens hender mens de fortsatt skulle ha ligget i mam- mas mage. Snart får vi vite hvordan det har gått med barna to år etter at de har fått en spesiell tidlig intervensjon, gjennom NOPPI-prosjektet. TEKST Cecilie Bakken Høstmark, cbh@fysio.no FOTO Ingun A. Mæhlum Dette er NOPPI • The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants (NOPPI) startet i 2010 og inkluderingen av barn ble avsluttet i 2014. • 153 premature babyer på Universi- tetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus Ullevål var med. • Foreldrene utførte øvelser med barna i tre uker før barnet nådde terminalder, fra uke 34 til og med uke 36. • Har fått støtte fra Fysiofondet. • Resultater fra intervensjonen publise- res jevnlig. SAMHANDLING Emilie ble født 3,5 måned for tidlig og har fått oppfølging av barnefysiotera- peut Cathrine Labori på Universitetssykehuset Nord-Norge. – Vi skal jobbe sammen med og ikke på barnet, understreker Labori.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy