Fysioterapeuten 2-2019

FYSIOTERAPEUTEN 2/19 37 sporet av en bevegelse. Emilie må ha hjelp til overganger fra en stilling til en annen, for eksempel fra mageleie og opp på alle fire. Som fysioterapeut stimulerer jeg akkurat det lille som skal til for at barnet selv kan delta og fullføre bevegelsen, sier Labori. Balansetrening er viktig, og Labori opp- muntrer Emilie til ikke å velte tilbake fra sideleie. Foreldrene får tips om ting de kan gjøre hjemme. De fletter det inn i lekeaktivi- teter sammen med jenta si på gulvet. Pappa Helge Ryeng sier spøkefullt at de nok er blant de få foreldrene som kjøper le- ker til datteren på dyrebutikk og på Biltema. – Vi har blant annet kjøpt en biteleke til hund og en sjakkel til å koble kjettinger, for at Emilie skal få litt mer tyngde å løfte på for å få styrke i skuldrene, sier han. Bearbeider data Nylig sendte Øberg og medarbeidere inn en artikkel for publisering i et tidsskrift. Dette var resultater av hvordan det gikk med barna ved tre måneders alder. Snart skal hun be- arbeide toårsdataene for å se på langtidsef- fekten av å gå inn tidlig med foreldrestyrte øvelser. Det er nå planlagt en ny studie for å forske på hvordan det går med barna videre i livet. Øberg forteller at hun allerede i 2008 kom på tanken om å starte et prosjekt som NOPPI: – Under arbeidet med doktorgraden un- dersøkte jeg hvordan fysioterapeuter jobber med premature barn. Det jeg fant, gjorde meg interessert i å finne ut mer om hva fy- sioterapeuter kan bidra med i bevegelsesut- viklingen deres. Lese barnas uttrykk Øberg og medarbeiderne søkte i faglittera- turen og prosjektgruppen bestemte seg for å utvikle og teste et foreldrestyrt program. De hadde hatt noe tilsvarende i Chicago, men der var foreldrene mindre involvert. – Å styrke foreldrene så de møter barna på en god måte, at de tilpasser eget samspill etter hva barna uttrykker når de stimulerer barnets bevegelser, ser ut til å hjelpe barna på sikt i den motoriske utviklingen, sier Øberg. ENGASJERTE Profes- sor og barne- og ungdomsfysioterapeut Gunn Kristin Øberg (til venstre) og barne- og ungdomsfysiotera- peut Cathrine Labori er spente på hvordan det har gått med de premature barna i NOPPI-prosjektet etter to år. LEDES INN – Som fysioterapeut stimulerer jeg akkurat det lille som skal til for at Emilie selv kan delta og fullføre bevegelsen, forteller Cathrine Labori. Hun sier det er viktig å lede barna inn i øvelsene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy