Fysioterapeuten 2-2019

50 FYSIOTERAPEUTEN 2/19 på nett ÅRSABONNEMENT 2019 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2019 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.900. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2019 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 3 01/03 27/03 4 05/04 09/05 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Ålgård Offset AS Bare hver tredje fysioterapeut mener at utdanningen har gitt et godt grunnlag for å utføre oppgavene de møter i arbeidslivet, ifølge en StudData-undersøkelse. Kanskje bør utdanningen bli femårig, mener studieledere. n «5 år, og en ’opprensking’ av hva som undervises i! Det brukes mye tid på tull. Få inn mer treningslære, mer grunnleggende smertelære (ala explain pain) og mer om motivasjon, og reduser tid brukt på å lære bruk av passive behandlinger.» n «Snart jobbet 47 år i faget. En ting er sikkert: man blir aldri utlært i faget. Passive behandlingsmetoder må også til og de er stadig i utvikling. Likeledes treningsmetodene. Husk: benytt begge deler og følg med i utviklingen.» n «5 år og innføring av fag som har relevans for drift av privat praksis for de som ønsker seg dit. Oppgradering av pensum når det gjelder implementering av nye modaliteter i faget for å nevne noe.» Fra bloggen: Klokken er 8:00 en torsdags morgen. Jeg sit- ter stolt kledd i hvit kittel på kontoret mitt ved skadepoliklinikken. Det er sjelden jeg trenger reflekshammeren umiddelbart når jeg ser en pasient, men har allikevel lagt min beste reflekshammer i lommen på kittelen slik at den akkurat synes. Jeg venter på dagens første pasient, og møter opp tidlig for å lese det jeg kan av journal og aktuelle temaer. Det er fjerde dag av praksis på tredjeåret, en periode som går over ti uker i spesialisthelsetjenesten. Vi tar imot pasienter via røntgenavdelingen for å kartlegge pasientenes funksjon og restrik- sjoner, særlig i akuttfasen. Selv om hoveddi- agnosene pasienter kommer med ofte er de samme, så er personene forskjellige. Noen er klare for å vende tilbake til sine aktivite- ter så snart som mulig, mens andre trenger trøst og trygghet for å komme i gang med beskjedne daglige aktiviteter. Med et slikt blikk på en ellers strukturert avdeling som skadeavdelingen, er dette en liten tankevek- ker på hvordan må se på pasienter som in- divider, uansett hvor man befinner seg som fysioterapeut. Praksis er etter min mening noe av det mest spennende vi er med på som fysiotera- peutstudenter, og noe jeg har gledet meg til å være med på igjen. Det kan allikevel være svært travelt og uoversiktlig for studenter å prøve seg i klinikken. På skolen starter de med mye fokus på fysiologi, anatomi og bio- mekanikk, der man bygger videre med un- dersøkelse. Jeg kan tørre å påstå at de fleste av oss fysiostudenter i første del av studiet ender opp med å ha mye fokus på å finne av- vik og feil på kropp og struktur, og dette på tross av at det ofte feiler våre medstudenter veldig lite når vi øver. Med begrenset praksi- serfaring er det vanskelig å bygge videre på funn man lærer seg i en bestemt struktur. Vi trenger alle å prøve oss i praksis for å mod- nes i yrket vårt. I forelesninger, gruppearbeid og ferdig- hetstrening lærer vi på kort tid mye teori om kropp og helse og får et stort repertoar av undersøkelsesverktøy og tiltak. Å sette det man lærer ut i praksis har nok vært det mest spennende jeg har gjort i studiet, men det er ikke lett. Da jeg skulle ut i praksis for første og andre gang som førsteårsstudent, følte jeg at klinisk resonnement var det vanskeligst tenkelige i yrket. Av Jøran Waldeland, FYSIO Kommentert på Facebook: Praksisoppholdets verdi for å bygge opp et klinisk resonnement

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy