Fysioterapeuten 2-2020

14 FYSIOTERAPEUTEN 2/20 AKTUELT På sterke skuldre inn i NFF NFFs nye forbundsleder slo helseministeren med 30 år i å fastslå at mange ikke skal opereres i skulderen. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no Gerty Lund har hatt sine første uker i sjefs- stolen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Her håper hun på å gi like mye gass som i utforløypene hun herjet i i sin ungdom. Et- ter at hun skadet seg i utfor og la opp, førte heldigvis nevøen hennes alpintalentet vide- re. Med ganske bra hell, kan man si, når man hører navnet Aksel Lund Svindal. – Men han har aldri bedt meg om fysiote- rapeutråd, altså, understreker hun. Lund tok ved nyttår over forbundsleder- vervet fra Fred Hatlebrekke. Selv om hun ikke har hatt noen verv i NFF de siste årene, har hun tidligere vært medlem av sentral- styret, landsmøtedelegat og styremedlem i studentorganisasjonen Fysio. Hun har også flere år som leder i NFF Avdeling Akershus og kursleder bak seg. Nå kom Lund fra stil- lingen som seniorrådgiver for klinikkdirek- tøren på Bærum sykehus. Velkommen etter Snart skal Gerty Lund ha kontakt med hel- seministeren. «Velkommen etter», tenkte hun da ministeren i fjor ba sykehusene om å slutte med visse operasjoner i kne og skul- der. – Jeg så dette allerede for 30 år siden, da jeg jobbet på ortopeden på Martina Han- sens Hospital. Der var det mange pasienter med tendinitter. Det ble utført mange acro- mionreseksjoner. Jeg stilte tidlig spørsmå- let om disse burde opereres og klødde etter å ta tak i det. Fordi det var lang ventetid på operasjon, fikk jeg lov av ortopedene til å ta inn 20 pasienter fra køen i et pilotpro- sjekt hvor de fikk fysioterapi. Ingen av disse pasientene endte med operasjon, vi fulgte dem opp i to år i etterkant. Da våknet or- topedene, og vi fikk i gang et stort fors- kningsprosjekt. Lund forteller at hun også har skrevet en bok om fysioterapi for skulder. Hakket dår- ligere gikk det da den nye forbundslederen i sin tid skulle være kursleder for NFF om samme tema. – Vi skulle være nyskapende og bli det første NFF-kurset som brukte internett som læringsplattform mellom samlingene. Dette var på slutten av 90-tallet. Da vi sendte epost før plattformen kom i gang, fikk alle delta- kerne virus, forteller hun. Fra samme pott? Tilbake til helseminister Bent Høie: han snakker lite om kommunene, tenker den nye forbundslederen. SAMME POTT Kanskje burde man testet ut en ny modell, hvor sykehus og kommuner finansieres ut fra samme pott, tenker NFFs nye forbundsleder Gerty Lund.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy