Fysioterapeuten 2-2020

16 FYSIOTERAPEUTEN 2/20 AKTUELT SATS vil hyre inntil 30 fysioterapeuter SATS satser på å tilby fysio- terapi på sentrene sine. Så mange som 30 fysioterapeu- ter kan bli hyret inn. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – Hovedproduktet til SATS skal fortsatt være trening, men det er også naturlig for oss å tilby flere tjenester rundt dette. Vi vil tilby be- handling og hjelp når folk sliter med å bevege seg på grunn av smerter, plager og skader. Målet er å få folk i aktivitet igjen eller holde folk i aktivitet. Derfor skal vi første omgang ansette ti fysioterapeuter, og i løpet av året ønsker vi å komme opp i 30 fysioterapeuter, sier Vegard Ølstørn. Manuellterapeuten leder arbeidet med SATS sin nye satsning i Norden. I første runde skal fysioterapeutene inn på sentre i Sandnes, Skien, Oslo og Bergen. – Planen er å ha slike tjenester i alle re- gioner med SATS etter hvert, avhengig av kapasitet og muligheter for rekruttering av fysioterapeuter, sier han. Jobber etter helsepersonelloven Fysioterapeutene skal jobbe under helse- personelloven, med de ordinære kravene til journalføring, og skal gi individuelt tilpas- sede opplegg. Det bygges nye rom på flere sentre. Ifølge Ølstørn skal fysioterapeutene som skal jobbe for dem, bli ansatt. De må ikke betale lokalleie, forsikring, pensjon el- ler markedsføring selv. – De får en fast garantilønn, som utgjør en mindre del, og så tjener de etter antall pa- sienter de behandler, sier han. Ølstørn kaller det et alternativ til privat praksis uten tilskudd. Fysioterapeuten har spurt Norsk Fysio- terapeutforbund (NFF) om en kommentar til denne formen for arbeidsforhold. For- bundsleder Gerty Lund sier at NFF ser vel- dig positivt på at SATS nå utvider tilbudet sitt til å inkludere fysioterapi. – Å få helsepersonell inn i treningsstu- dioene vil legge til rette for at brukerne får tidlig og rett helsehjelp der de trener. SATS sin satsning på fysioterapi tror vi vil kunne bidra til å profesjonalisere bransjen og skape en arena for nye arbeidsplasser for fysiote- rapeuter i fremtiden. Honnør til SATS som her går foran! sier hun. Lund sier at de foreløpig vet lite om hvil- ke vilkår den enkelte fysioterapeut blir an- satt på. – Det er i utgangspunktet ingenting i vei- en for å ansette en fysioterapeut i en modell garantilønn/lønn per kunde de behandler. For NFF er det viktig at lønnen er anstendig og gir mulighet for utvikling, at arbeidsfor- holdet reguleres i tråd med lovens regler og at fysioterapeutene er bevisst sitt ansvar som KOMBINASJON Manuellterapeut Vegard Ølstørn i SATS vil ansette fysioterapeuter i en kombinasjon av garantilønn og lønn per kunde.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy