Fysioterapeuten 2-2020

18 FYSIOTERAPEUTEN 2/20 AKTUELT Fysioterapeuter sliter med arbeidsbelastning Nesten hver tredje sykehus- ansatt mener arbeidsbelast- ningen er for stor. Fysiotera- peuter på St. Olavs Hospital, Oslo universitetssykehus og Finnmarkssykehuset kjenner presset på kroppen. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no Hvert år kjører sykehusene en undersøkelse om arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur kalt ForBedring. Nylig holdt helseministeren sin sykehustale for 2020, og der viste han til flere tallfunn i undersøkelsen regnet som nasjonalt gjennomsnitt. Sykehusansatte opp- gir at de har det så travelt at 20 prosent ikke rekker å ta pauser i løpet av arbeidsdagen. 31 prosent mener arbeidsbelastningen er for stor. Nesten halvparten sier at de har et fysisk arbeidsmiljø som medfører risiko for helse- plager på grunn av luft, lys, støy og støv - mye på grunn av gamle bygg. Fysioterapeuten har spurt tillitsvalgte på St Olavs Hospital, Oslo universitetssykehus og Finnmarkssykehuset i Kirkenes om hvordan fysioterapeuter opp- lever funnene i undersøkelsen. Stadig krav om innsparing Nora Østbø Boldermo er vikarierende fore- takstillitsvalgt for Norsk Fysioterapeutfor- bund på St Olavs Hospital. Hun sier at de fleste fysioterapeutene der rekker å ta pause - om ikke hver dag, så de fleste dagene. Hennes kollega på Oslo universitetssyke- hus Elizabeth Holtebekk har hentet inn til- bakemeldinger fra flere tillitsvalgte på ulike klinikker. Der varierer svarene på om de får tatt pauser, men de fleste sier at de kjenner seg igjen i tallene på arbeidsbelastning. – Jeg opplever at dette er noe vi kjenner oss igjen i, vi får stadig krav om innsparing uten at pasientene blir færre, heller tvert imot. Vi har derfor mer å gjøre, men færre ansatte. Vi har jobbet med strengere priori- teringer, men føler nok at vi nå ikke har mer å gå på, skal vi gjøre en forsvarlig jobb, me- ner tillitsvalgt Ingvild Øian Gjermundsen ARBEIDSPRESS Tempoet er stort sett høyere enn for noen år siden over hele linja, mener tillitsvalgt Nora Østbø Boldermo ved St Olavs Hospital. Foto: St. Olavs Hospital/Cecilie Bakken Høstmark.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy