Fysioterapeuten 2-2020

FYSIOTERAPEUTEN 2/20 43 informasjon fra NFF Tittel Stillinger står ubesatt, og presset på de ansatte øker. En rasjonell ansvarsfraskrivelse Gerty Lund forbundsleder I årets sykehustale tok helseminister Bent Høie utgangspunkt i ForBedrings-undersøkelsen som i fjor ble gjennomført i helseforetakene. Der var det to tilbakemeldinger som skilte seg ut, og som har gitt helseministeren grunn til bekymring: • Bare 54 % hadde svart positivt på spørsmål om de har et godt fysisk arbeidsmiljø. • Mange mente de hadde for høy arbeidsbelastning. 20 % har det så travelt at de ikke rekker å ta pauser i løpet av arbeidsdagen. Helseministerens svar på det første er at det skal investeres ca. 20 milliarder kroner hvert år i sykehusbygg fram til 2025. Jeg har selv jobbet med planlegging av nye sykehus i noen år. Det slår meg at jeg har møtt få fysioterapeuter i arbeidsmøtene med sykehusene disse årene. Hvem er det som ivaretar at fysioterapeuter får egnete lokaler i de flotte nye sykehusbyggene, og hva slags lokaler kommer fysioterapeutene til å trenge i morgendagens sykehus? Det andre punktet om høy arbeidsbelastning brukte Høie mer tid på. Han uttalte at det er lederne som må sørge for tilstrekkelig og stabil bemanning, og som sikrer forutsigbarhet og trygg- het for medarbeiderne. Ledere skal sørge for at medarbeiderne skal få brukt kompetansen sin og at de skal få videreutviklet kompetansen. Det jeg lurer på er hvem disse lederne er – eller rettere sagt: På hvilket nivå sitter disse lederne? Slik jeg opplevde det de siste årene, så har vi i Norge en rasjonell ansvarsfraskrivelse som helseøkonom Terje P. Hagen kaller det, nedover i systemet. Den starter øverst hos helseminist— eren og ender nede hos den stakkars nivå 4-lederen som får et svært stramt budsjett, fordi hele effektiviseringskravet som kommer fra Finansdepartementet er skjøvet nedover i systemet. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som ble innført 2015, har betydd at alle statlige virksomheter, sykehus og universiteter med flere, har fått 0,5–0,7 % kutt hvert år. I perioden 2015–2020 vil de akkumulerte kuttene redusere utgiftsnivået med 12 mrd. kroner målt i 2020. Det tilsvarer lønnskostnader til over 15.500 årsverk. Kuttene rammer tjenestene hardt, og dette har gått ut over kvalitet på tjenester. Stillinger står ubesatt, og presset på de ansatte øker. Dette merker både fysioterapeutene som arbeider i sykehus, ansatte i statlige institusjoner som Arbeidstilsynet og Nav, og pasientene. Kvaliteten i helsetjenesten påvirkes av både rammer, organisering og ledelse, men viktigst av alt er helsepersonells kompetanse. Helsepersonell må både ha tid til å tilegne seg ny kompetanse og benytte seg av sin kompetanse. Som ansvarlig for en stor del av fysioterapeuters etterutdan- ning opplever NFF et stort behov for et bredt og godt etterutdanningstilbud. Utfordringen for den enkelte fysioterapeut er imidlertid å få tid og midler til å delta på kurs. Kanskje på tide med ForBedring hos dem som har skjøvet ansvaret nedover?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy