Fysioterapeuten 2-2020

50 FYSIOTERAPEUTEN 2/20 på nett ÅRSABONNEMENT 2020 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2020 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 5.100. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2020 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato Nr.3 28/02 25/03 Nr. 4 2/04 06/05 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.100 TRYKK Ålgård Offset AS Massasje mot nakkesmerter gir en kortsiktig effekt. Men på lengre sikt reduseres ikke smertene noe mer enn om man bare holder seg aktiv. Dette ifølge en svensk studie, som Fysioterapeuten hadde en kort sak om på nett: n Massasje og annen bløtdelsbehandling bør gjøre at pasienten opplever lettelse av symptom som de til å begynne med ikke får til på egenhånd. Etter hvert skal jo øvelser og egenaktivitet oppfylle samme symptomlindring. n Litt underlig måte å fremlegge dette på. All massasje og fysioterapi må opprettholdes for effektens skyld. Egen trening må klienter alltid forsøke å gjennomføre. Artikkelen bekrefter jo det. n Stive muskler kan vel behandles med å la klient bevege seg riktig. Slik at det faktiske problemet blir løst, og ikke symptomet. Sier ikke at massasje ved siden av ikke kan lindre, men alene funker ingenting med kun 1 gang. n Hvorfor skulle fysioterapeuter henvise pasientene sine til alternative behandlere? Fra bloggen: Hvordan står det til med prosjektet «Pasientens hel- setjeneste?» Opplever vi som fysioterapeuter at vi leverer pasientens helsetjeneste, og hvordan kan vi levere? «Mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. Derfor gjør vi flere vik- tige endringer ». Bent Høie 7. januar 2014. «Vi skal skape en helsetjeneste der pasienten er en likeverdig partner. Ingen avgjørelser skal tas om pasienten uten at pasienten er med. Vi er kommet langt, men har fortsatt en vei å gå». Bent Høie 10. januar 2017. Etisk utvalg hadde på sitt møte 29.10.19 oppe saken «Sier vi at det er pasientens helsetjeneste»? Bakgrunnen for denne saken er at fysiote- rapeuter i sykehus opplever det som et etisk dilemma å se pasientens rehabiliteringsbe- hov og samtidig ikke kunne foreslå rehabili- teringsnivå, hverken til pasienten eller kom- munen. Dette er et dagligdags dilemma for fysioterapeuter ved landets sykehus, og rei- ser spørsmål om vår lojalitet og vår integri- tet. Er det egen faglig integritet som er sty- rende, eller er det kommunens ressurser? Er vår lojalitet hos pasienten eller kommunen? Kanskje skal vi snakke mer med hver- andre, enn om hverandre? Kanskje må vi involvere oss mer i organiseringen i kom- munene og sykehusene, og si hva vi mener? Kanskje må vi tilbake til samarbeidsmøtene mellom kommune, sykehus og pasient? Hva er viktig for pasienten? Skal vi sam- arbeide? Robert Grønbech, spesialfysioterapeut UNN Narvik. Medlem av Etisk Utvalg i NFF Dette er et utdrag. Les hele blogginnlegget på www.fysioterapeuten.no Kommentert på Facebook: Etikk eller politikk?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy