Fysioterapeuten 2-2021

10 FYSIOTERAPEUTEN 2/21 De kan velge mellom fedmekirurgi, opphold på behand- lingsklinikker, frisklivssentraler, personlige trenere, influ- encere og treningsveiledere. Og fysioterapeuter. Det man- gler ikke på tilbud til sykelig overvektige, men det mangler langtidsresultater. Fysioterapeut og førsteamanuensis Gro Rugseth trekker pusten et kort øyeblikk. – Det er kanskje ikke så populært det jeg skal si nå. Men fysioterapeuter – som flere andre innen helsevesenet – må tenke annerledes om behandling av overvekt og fedme enn de har gjort så langt. Vi må være ærlige; den tilnærmingen vi har nå og har hatt i flere år, fungerer ikke. Behandlings- resultatene er nedslående, sier Rugseth. Til daglig – det vi si når det ikke er korona – holder hun til på Norges idrettshøgskole. Nå er hun på hyttekontor med vakre fjell i bakgrunnen. Jo-jo-tiltak fungerer ikke Rugseth har brukt, og bruker, store deler av sin forskerkar- riere på å forstå, lære og tenke annerledes og nytt. Det gjel- der blant annet hvordan behandling av de tjukkeste blant oss bør skje – eller ikke skje. – Sykelig overvektige opplever nesten alltid at gode hjelpere fokuserer på at den tjukke skal ned i vekt. Det har gitt mange av dem en lang karriere med jo-jo-slanking, og forskning viser at flere av dem ender som tjukkere etter en slankekur enn før. Livet er for kort til å gå på slankekurer som ikke fungerer, sier Rugseth. Hun er skeptisk til forklaringen fysioterapeuter og an- net helsepersonell gir, når mål ikke nås og vekten blir høy- ere fremfor lavere. – Da forklares det med at pasienten ikke var viljesterk nok. Ikke tar til seg råd. Ikke er motivert. Men hvordan ser egentlig disse rådene ut? Hva er det med rådene som gjør at dette ikke fungerer? Fysioterapeuter bør spørre seg: Hva kan jeg som behandler gjøre for å snu dette? Trenger jeg en annen tilnærming til pasienten enn den jeg har i dag? Fysioterapeuter må steppe opp Rugseth mener det må til. Hun ønsker dypt og inderlig at fysioterapeuter er de som tar føringen, går foran og finner nye og andre måter å hjelpe sykelig overvektige på. Selv jobber hun ikke klinisk, og mener klinikerne har bedre grunnlag for å komme med løsninger enn henne. Likevel drister hun seg til å foreslå følgende: Fakta • En av fem nordmenn har KMI/BMI over 30 • KMI/BMI over 40 eller KMI/BMI over 35 og vektrelaterte tilleggs-sykdommer er et alvor- lig helseproblem i Norge • Genetikk og medisiner kan føre til økt vekt • Forebygging av overvekt og fedme anses som et samfunnsansvar Kilde: Helsedirektoratet Har behandlingen av sykelig overvektige gått ut på dato? Mens behandlingstilbudene til sykelig overvektige flommer over, øker antallet med fedme i Norge. 80-90 prosent av dem som går til behandling ender som enda tjukkere. Er det på tide fysioterapeuter tar mer ansvar for pasientgruppen og gjør ting annerledes? TENKE NYTT Førsteamanuensis Gro Rugseth mener fysiotera- peuter må tenke nytt ved behandling av sykelig overvektige. Foto: Norges idrettshøgskole.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy