Fysioterapeuten 2-2021

FYSIOTERAPEUTEN 2/21 25 Spesialisert leverandør av innovativt medisinsk utstyr KEBOMED AS , Midtunhaugen 17, N-5224 Nesttun -Telefon: 55 98 77 00 - Faks: 55 98 77 01 - www.kebomed.no Iceband • Enkel og effektiv behandling av smerte og hevelse etter skade/ inngrep. Exogen • Raskere tilheling av tretthetsbrudd og non-union brudd. Durolane • HA injeksjonsterapi for mild/ moderat artrose. Injeksjonen lindrer smerte som igjen med- fører økt aktivitetsnivå. Kebomed_bredde.indd 1 21.12.2020 13.04 Etter flere års dragkamp, har Norsk Pasi- entskadeerstatning bøyd av og godkjenner nå at fysioterapeuter i turnus og autoriser- te fysioterapeuter som tar tilleggsutdan- ning skal regnes som offentlig helsetjenes- te og finansieres av det offentlige. Det betyr blant annet at fysioterapeuter som for eksempel tar en master i manu- ellterapi, slipper å betale tilskudd til NPE mens de studerer. Det helt uavhengig av om veilederen har driftstilskudd eller ikke. – Det er fantastisk at NPE nå endrer reglene for tilskuddsplikten for disse stu- dentene. Vi har jobbet lenge for dette og hatt god dialog med NPE. Reglene har ikke vært tydelig nok og mange har vært usikre; både studenter og veiledere. Spe- sielt har dette vært usikkert for dem som har hatt veileder uten driftstilskudd, eller med delvis driftstilskudd, sier leder i fag- gruppen for manuellterapi i Norsk Fysio- terapeutforbund, Lennart Bentsen. Annethvert år tar den kliniske mas- terutdanningen i manuellterapi i Bergen imot 24 nye MT-studenter. Høsten 2020 startet et nytt kull. Studiet skal, ifølge nettsiden til Uni- versitetet i Bergen, sikre at manuelltera- peuter har «kunnskapen, holdningene og ferdighetene» som en primærkontakt med ansvar for pasienter med muskel- og skje- lettplager trenger. Studiet er tilrettelagt for fysioterapeuter som har klinisk erfaring. – Vi har lenge argumentert for at den veiledete praksisen under studietiden burde ses på som en del av den offentlige helsetjenesten. – Manuellterapistudentene ved UiB skal ha minimum 1.500 pasientkonsulta- sjoner i primærhelsetjenesten i løpet av den toårige kliniske utdanningen, og er dessuten finansiert av det offentlige gjen- nom studentenes rett til å utløse refusjon fra Helfo, sier Bentsen. n Fysioterapeuter i turnus og masterutdanninger får status som helsepersonell FORNØYD Lennart Bentsen, leder i NFFs fag- gruppe for manuellterapi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy