Fysioterapeuten 2-2021

28 FYSIOTERAPEUTEN 2/21 I en e-post til ledelsen – samt på sin egne åpne Facebook- profil – tar han til orde for at NFF må bli mer synlige, kom- munisere bedre og vise at de er til stede, også for fysiotera- peuter som jobber på sykehus. – Jeg har vært frustrert i flere år. Under koronapande- mien ble det ekstra tydelig. Avtalefysioterapeuter og kom- munalt ansatte fikk den oppmerksomheten de fortjente, og med rette. Men sykehusfysioterapeutene så ut til å bli glemt, sier Krey Voll. En tung avgjørelse Det er med tungt hjerte han går til det skritt å kritisere organisasjonen han har vært medlem i, og en del av i mer enn 20 år. Han står frem i Fysioterapeuten ene og alene i håp om at organisasjonen vil diskutere hans innspill og ta dem seriøst. Krey Voll ber om å bli trodd på at han vil NFF vel. – Jeg kom til et punkt hvor jeg ikke så noen annen utvei enn å si i fra. Jeg sendte mail før sommeren 2020, og fikk møte både forbundslederen og generalsekretæren som begge lyttet. Dog har lite, om noe skjedd. Derfor gjør jeg et nytt forsøk nå, sier han. Dette savner Krey Voll Krey Voll savner blant annet en bedre kommunikasjon mellom politiske ledd som regionleder og ansatte fysiote- rapeuter på sykehusene. I dag mener han det i hovedsak er overlatt til den enkelte ansatte. Det blir, slik han vurderer det, nytteløst. – Justisen ved norske sykehus er streng. En ansatt må gå via flere tillitsvalgs-ledd for å ta opp det de har på hjertet. Når det da omsider kommer til et nivå hvor tillitsvalgte skal ta det videre, smuldrer det hele bort. Kommunikasjo- nen må gå andre veien – fra regionledernivå til den an- satte. Det må opprettes kommunikasjonskanaler hvor de snakker sammen jevnlig, ikke bare i ny og ne, sier Krey Voll. Han mener også NFF snarest bør legge en strategi og plan for hvordan forbundet og spesialisthelsetjenesten skal bli bedre kjent. Det blant annet med tanke på å utvikle flere og bedre kurs spisset mot sykehusfysioterapeuter. – Jeg klandrer ingen personlig, men jeg ønsker et opp- gjør med kulturen. Det er ikke lett å utvikle kurs for noen du knapt kjenner, og det er ikke nok at forbundslederen har jobbet ved sykehus. Krey Voll savner også fokus på sykehusfysioterapeutene i forbundsstyret. – Så langt jeg klarer å se fra sakspapirene, har det i løpet av de siste årene vært langt mellom saker som berører sy- kehusfysioterapeuter. NFF for lite relevant for sykehusfysioterapeuter Krey Voll frykter at mange fysioterapeuter som jobber på sykehus, ikke opplever NFF som relevant og derfor ikke melder seg inn. Personlig opplever han at mange av hans kolleger trekker på skuldrene når han snakker om NFF. Selv har han valgt å melde seg ut av forbundet. Det an- befaler han ingen andre å gjøre. – Jeg gjorde det i håp om at organisasjonen skal våkne og ta mine innspill på alvor. Jeg forstår at det kan oppfattes som feigt, og at jeg heller burde være medlem, ta verv og kjempe min kamp internt. Det har jeg dessverre gitt opp, sier Krey Voll. Han har tidligere vært faggruppeleder i en årrekke. Som seksjonsleder for en del av fysioterapeutene ved Rikshospi- – NFF oppleves ikke som et naturlig valg for sykehusfysioterapeuter Steinar Krey Voll mener Norsk Fysioterapeutforbund ikke oppleves som en nyttig organisasjon for sykehusfysioterapeutene. Nå roper han varsku i håp om at NFF tar tak. TEKST Irene Mårdalen im@fysio.no Dette ønsker Krey Voll fra NFF 1. Kronikker og andre offentlige utspill fra ledelsen om sykehusfysioterapeuter 2. NFF må løfte sykehusfysioterapeuter til stortingspolitikere og andre beslutnings- takere 3. Kursporteføljen for sykehusfysioterapeuter bør styrkes 4. Kommunikasjonen mellom NFF og ansatte på sykehus må styrkes/bedres

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy