Fysioterapeuten 2-2021

30 FYSIOTERAPEUTEN 2/21 – Vi har – og har hatt – utfordringer, men forbedringsarbeidet i Norsk Fysioterape- utforbund er godt i gang og sykehusfy- sioterapeutene er uten tvil like viktige for oss som alle andre fysioterapeuter. Det sier forbundsleder Gerty Lund etter at Steinar Krey Voll ropte varsku fordi han mener NFF ikke er et naturlig sted for sykehusfysioterapeuter. Han etterlyste blant annet mer direkte kommunikasjon mellom sykehusfysiotera- peutene og NFF, flere kronikker og offentlige utspill hvor sykehusfysioterapeuter er tema samt flere og bedre kurs for sykehusfysioterapeuter. – Jeg setter pris på at Krey Voll roper varsku. Samtidig synes jeg det er synd at han opplever ikke å bli hørt. Det er viktig at vi lytter til kritikken hans, og det gjør vi, sier Lund. NFF jobber med forbedring Hun viser blant annet til at organisasjonen akkurat nå job- ber med å forbedre arbeidet med kurs og spesialistutdan- ningen. – Dette forbedringsprogrammet skal gjøre at NFF le- verer flere kurs med høyere kvalitet til våre medlemmer. Faggruppene er en av flere hjørnestener i NFF, og flere av faggruppenes medlemmer er sykehusfysioterapeuter. En stor andel av NFF-spesialistene har sitt virke i ulike avde- linger i helseforetakene, sier Lund. Hun er fullt klar over at mye av jobben som gjøres sentralt i NFF ikke synes for medlemmene i deres dag- lige virke. Hun peker blant annet på forhandlingene med Spekter, hvor mye av forhandlingsarbeidet skjer gjennom Unio. NFF er medlem av Unio. Forhandlingene mellom Unio og Spekter påvirker lønnsutviklingen til blant annet sykehusfysioterapeutene. – Vi er tungt inne i de forhandlingene med to represen- tanter i forhandlingsutvalget samt bistand fra administra- sjonen med vår egen advokat og en tallknuser, sier Lund. Bør synes bedre Lund er enig med Krey Voll i at NFF som organisasjon bør synes bedre og at kronikker og andre offentlige utspill fra ledelsen må løftes. – Tro meg, vi gjør utallige forsøk, men det å få aner- kjent kronikker og offentlige utspill i landets avsier er let- tere sagt enn gjort. Det betyr ikke at vi ikke prøver. Så fort vi har saker av offentlig interesse, skriver jeg enten alene eller med hjelp fra kompetente medarbeidere. Vi har fått flere på trykk nå enn tidligere, men det er dessverre bare en brøkdel som antas, sier Lund. Ikke alt er synlig Samtidig er det ikke alt hun og administrasjonen gjør som synes. Blant annet refereres det sjelden til møter hun og andre i organisasjonen har med Stortingspolitikere og an- dre beslutningstakere. – Men vær trygg; vi snakker også om sykehusfysiote- rapeutene i disse møtene. Under pandemien har vi blant annet hatt møte med Folkehelseinstituttet om smittevern- utstyr til fysioterapeutene, sier Lund. Til Krey Volls kritikk av manglende saker om sykehus- Forbedringsarbeidet godt i gang i NFF – Hele NFF jobber med å bli bedre på kommunikasjon. Jeg mener vi bommet da vi i sin tid strammet inn på kom- munikasjonsavdelingen i organisasjonen. Forhåpentligvis gjør vi nå konkrete tiltak som forbedrer kommunikasjonen. Bruun Haugen er oppriktig lei seg for at Krey Voll har meldt seg ut av forbundet, og håper at hjertet hans fortsatt banker for NFF. – Det er mange nye i organisasjonen og vi er i ferd med å snu skuta. Jeg håper at Krey Voll og alle andre sykehus- fysioterapeuter ser og anerkjenner det. Jeg håper han vil melde seg inn igjen, når han ser bedringene. Vi trenger hans stemme i NFF, sier Bruun Haugen. Ikke bare enig med Krey Voll Selv om Bruun Haugen mener Krey Voll peker på mye hun vil forbedre, er hun ikke udelt enig i alle innvendingene. – Påstandene om at vi ikke er kjent med sykehusdelen av vår medlemsmasse, kjenner jeg meg ikke helt igjen i. Nå har vi ingen fra sykehus i regionstyret, men det er første gang. Jeg mener også at de andre regionene har økende an- tall styremedlemmer fra sykehusene. I Nord er fire av seks regionstyremedlemmer fra sykehusene. Jeg har også jevn- lige samlinger for alle tillitsvalgte i sykehusene, sier hun. Før pandemien deltok hun også i et stort fellesskap av sykehusledere i området rundt Oslo. – Jeg mener vi har tatt tak i mye av det han etterlyser og at vi tar tak i utfordringene, sier Bruun Haugen. n Les svaret fra forbundsleder Gerty Lund på side 49.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy