Fysioterapeuten 2-2021

34 FYSIOTERAPEUTEN 2/21 Slik gjennomføres debriefen • Alle kasuistikkene har definerte læringsmål, som er utgangspunkt for den strukturerte debriefen. Studentene skal selv skal sette ord på hva som skjedde, og hvordan situasjonen kunne blitt an- nerledes. • Studentene sitter i ring. Fasilitatorenes oppgave er å stille gode spørsmål som fremmer reflek- sjon om det positive, og stimulerer til diskusjon mellom studentene. Vil utvide med mer simulering Unni Moen planlegger å utvide simuleringsundervisning med mer enn én gang i året. Hun ønsker å benytte samme modell til andre pasientgrupper. – Jeg ønsker at vi kan gjøre tilsvarende med andre tema, men da forhåpentligvis i en noe mindre ressurskrevende form. Vi vurderer bl.a. å streame simuleringen til deler av klassen og jobbe interaktivt, sier Moen. Hun ønsker også at høyskolen skal jobbe tverrfaglig med simuleringsundervisning og tenker at sykepleierne, radiografene og dramastudentene kan være naturlige sam- arbeidspartnere. Dramastudentene kan for eksempel spille pasienter. – Jeg håper også vi kan slå sammen ulike undervis- ningstemaer som for eksempel ortopedi og lungefysiote- rapi. Simulering er et fint utgangspunkt å løfte frem temaer som etikk og kommunikasjon, som ofte kan være utfor- drende å overføre fra teoretisk undervisning til praktiske ferdigheter, sier hun. Også Risan Jørgensen og Rømo Skille ønsker mer si- muleringstrening. I tillegg mener de kommunikasjon bør prioriteres mer i undervisningen. – Fysioterapeuter er avhengig av god kommunikasjon med pasientene. Det er ikke nok å be en pasient gjøre en bevegelse, vi må sørge for at de er trygge nok til å tørre, sier Rømo Skille. n SAMARBEID Fysioterapeut Unni Moen og akuttsykepleier Thomas Bjørhusdal samarbeider om simulering for fysioterapistudenter i Bergen. Foto: privat. Foto: Unni Moen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy