Fysioterapeuten 2-2022

FYSIOTERAPEUTEN 2/22 19 Avtalefysioterapeut Bård Wiig Kongsjorden tror strømutgiftene for 2022 kan bli på 100.000 kroner mer enn i fjor. Kongsjorden driver klinikken Gjerstad Fysioterapi på Brokelandsheia sammen med en kollega. Kongsjorden har 100 prosent driftsavtale, mens kollegaen har 80 prosent avtale. I januar i fjor betalte de i alt 8.230 kroner i strøm. Da regningen for januar 2022 kom, var den økt til 18.300 kroner. – Og det til tross for at vi brukte langt mindre strøm i januar i år enn i fjor. Jeg frykter hvor stor regningen hadde blitt hvis vi ikke hadde gjort strømsparende tiltak, sier Kongsjorden. – Jeg regner med at strømregningene øker med 100.000 i 2022, sier fysioterapeuten. Økte strømpriser kommer på toppen av tapte inntekter som følge av koronatiltak. Kongsjorden forteller at han i fjor tapte 120.000 kroner i omsetning på grunn av ulike tiltak. I tillegg forteller han at leien har økt med 5,3 prosent, og at også utgifter til data og andre ting har økt det han betegner som markant. – Økningen som følge av koronatiltak skyldes blant annet at vi ikke kan ha like mange pasienter når vi har gruppebe- handlinger. Vi har derfor redusert antallet fra åtte til seks pasienter i hver gruppe. Samtidig tar vi ikke betalt hvis vi får en avbestilling samme dag. Det har jeg ikke samvittighet til, sier Kongsjorden. Ørsta kommune foreslo å legge ned frisklivssentralen. Kommunestyret sa stopp. Da kommunestyret i Ørsta kom- mune i Møre og Romsdal før jul behandlet budsjettet for 2022, lå det et forslag inne fra administra- sjonen om å legge ned frisklivs- sentralen i kommunen. Frisklivssentraler er en fore- byggende helsetjeneste som skal tilby kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner. Den er ikke lovpålagt. Besparelsen ved å legge ned frisklivssentralen i Ørsta ville vært på 373.000 kroner i året. – Utgangspunktet er trange budsjettrammer som følge av mindre overføringer fra staten. Dette tvinger kommunen til å prioritere og vurdere nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver fremfor ikke lovpålagte, sier Kristin Vik, leder for seksjonen for helse- og velferdstjenester i Ørsta kommune. Da 2022-budsjettet ble behandlet i kommunestyret, besluttet lokalpolitikerne å beholde frisklivssentralen. Dermed videreføres en fysioterapistilling i 50 prosent inneværende år. Arbeidet har frem til nå vært rettet mot barn og unge. – Fysioterapi ble ikke utsatt for kutt denne gangen, men er hele tiden presset, sier fysioterapeut Tone Krumsvik i Ørsta Fysiote- rapi. Hun reagerte sterkt da det ble foreslått å legge ned frisklivs- sentralen. – Oppjustering av deltidshjemler har aldri vært prioritert, og på grunn av omfordeling av hjemler og kompetanseprioritering i favør barn og psykomotorisk har tjenesten nå cirka 200 prosent mindre kapasitet for allmenn fysioterapi enn for ett og et halvt år siden. Vi er fortsatt tre fysioterapeuter som har ufrivillig deltid. Totalmengden av driftstilskudd er den samme som tidlig 2000- tall, men antall hjemler har minket, sier Krumsvik. n Frisklivssentral ble spart – Jeg regner med at strømregnin- gene øker med 100.000 DYRT – Strømprisene har økt markant, til tross for at jeg har spart strøm, sier avtalefysioterapeut Bård Wiig Kongsjorden. Foto: Privat. ADVARTE Fysioterapeut Tone Krumsvik i Ørsta advarte mot frisklivskutt. Foto: Privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy