Fysioterapeuten 2-2022

22 FYSIOTERAPEUTEN 2/22 I 2020 var det totalt 3.245 hel- og deltidshjemler for fysio- terapi i Norge. Det er 112 færre enn i 2015 og en nedgang på tre prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Antallet har svingt noe, men gått ned siden 2017. – Når man ser dette opp mot andelen eldre og andelen i befolkningen med muskel- og skjelettlidelser, lettere psy- kiske lidelser, kreftdiagnoser med mer, som er økende, så er det ikke bra at det blir færre fysioterapeuter med drifts- avtaler, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysiotera- peutforbund (NFF). Flere hele Samtidig som antallet hjemler totalt sett har gått ned, viser statistikken at det blir flere hele avtalehjemler på bekost- ning av deltidshjemler. I 2020 jobbet 1.884 avtalefysioterapeuter på fulltids- hjemler i Norge, mot 1.846 året før. De minste hjemlene, de som er under 40 prosent, har hatt den største prosentvi- se nedgangen med mer enn en halvering fra 2015 til 2020. SSB har foreløpig ikke publisert tall for 2021. – Det som er bra, er at man har økt deltidsavtaler til hel- tidsavtaler, men dessverre på bekostning av antall fysiote- rapeuter med avtaler. Vi vet at de fleste med deltidshjemler jobber mer enn 100 prosent, sier Lund i NFF. Fra 1. juli 2021 er et fullt driftstilskudd på 475.500 kro- ner per år. – Økningen i størrelsen på driftstilskuddet skyldes at vi har fått inn i rammeavtalen ASA 4313 at det ikke skal utlyses under 50 prosent. Vi mener størrelsen på driftstil- skuddet skal gjenspeile det faktiske omfanget av arbeid, sier forbundslederen i NFF. Variasjoner i kommunene I 2020 var det flest hele tilskudd i Viken, som er Norges mest folkerike fylke. Deretter følger Oslo og Vestland fylke. Tidsskriftet Fysioterapeuten har bedt enkelte kommu- ner om ferskere statistikk for hjemmelstørrelser. I Dram- men kommune er det i øyeblikket 74 avtalefysioterapeuter, hvorav 45 har fullt tilskudd. Når vi ser på alle hjemmel- størrelser, har kommunen en hjemmel mindre enn i 2020. Bergen kommune har i skrivende stund 166 avtale- hjemler, hvorav 102 er hundre prosent. Totalt sett har kommunen en hjemmel mer i år enn i 2021. Trondheim kommune har like mange hjemler som i fjor, men kommunen har fått flere heltidshjemler: opp fra 59 til 62. – Strategien er å justere opp ledige deltidshjemler så langt vi klarer. Vi har derfor ingen hjemler på 20 til 40 prosent nå, og tallene peker i retning av flere heltidshjem- Avtalehjemler nasjonalt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fulltid 1.720 1.730 1.776 1.808 1.846 1.884 Deltid (40-99 %) 1.426 1.407 1.406 1.372 1.348 1.265 Deltid (20-40 %) 211 192 157 133 103 96 Hjemler totalt 3.357 3.329 3.339 3.313 3.297 3.245 Kilde: SSB Antallet avtalehjemler for fysioterapi gikk ned fra 2015 til 2020, mens andelen hele hjemler økte TEKST Øystein Eian oea@fysio.no DELTID – Vi vet at de fleste med deltidshjemler jobber mer enn 100 prosent, sier forbundsleder Gerty Lund. Foto: Irene Mårdalen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy