Fysioterapeuten 2-2022

FYSIOTERAPEUTEN 2/22 29 Fysioterapistudenter som stu- derer utenlands, har mulighet til å bli en del av det ordinære turnusløpet i Norge. Det opply- ser Statsforvalteren og Helse- direktoratet. TEKST Irene Mårdalen fysioterapeuten@fysio.no Før jul skrev NRK om studenter som stude- rer fysioterapi i Danmark, og utfordringene de møter når de trenger turnustjeneste i Norge etter endt studieløp. Helsedirektora- tet opplyser til Fysioterapeuten at disse stu- dentene ikke trenger turnustjeneste i Norge. I en e-post til Fysioterapeuten skriver direk- toratet følgende: «De (utenlandsstudentene) trenger ofte veiledet praksis av ulik varighet avhengig av om de har praksis fra utdanningslandet og omfang og innhold i denne praksisen». Til NRK uttalte studenter blant annet at de føler de står «mutters alene». Flere av dem valgte å jobbe gratis for å få turnusjob- ber i sykehus og i norske kommuner, som deretter sikrer dem autorisasjon som fysio- terapeuter. Helsedirektoratet presiserer «Fysioterapeuter som er utdannet uten- lands, må starte med å søke Helsedirektora- tet om norsk autorisasjon. I mange tilfeller vil det være behov for veiledet praksis for å oppfylle vilkårene for norsk autorisasjon». «I de fleste tilfellene vil det være behov for veiledet praksis i kommunehelsetjenes- ten, ikke i sykehus. Søkere som får vedtak om å skaffe seg veiledet praksis, kan velge å skaffe seg slik praksis på egen hånd eller søke gjennomføring av turnustjeneste for å oppfylle vilkårene for autorisasjon». Vet at enkelte ikke får lønn Anders Aasheimhos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, er kjent med at det unntaksvis skjer at kandidater jobber uten lønn. – Kandidaten kan velge å skaffe seg vei- ledet praksis selv ved å ta kontakt med ak- Utenlandsstudenter kan få ordinær turnustjeneste i Norge OPPDATERT Anders Aasheim hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark er kjent med at det unntaksvis er fysioterapeuter som jobber gratis i turnus. Foto: Irene Mårdalen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy