Fysioterapeuten 2-2022

36 FYSIOTERAPEUTEN 2/22 Forbundslederen har ordet: Bli med på å gjøre oss bedre  Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) består av mer enn 10.000 stolte medlem- mer. NFF dekker hele spekteret fra sykehusfysioterapeuter til selvstendig næringsdrivende, fra studenter til pensjonister. Forbundets store styrke er medlemmenes engasjement og ønske om å løfte faget – både for å bli mer synlige i samfunnet – og ikke minst for å utvikle faget. Alt engasjementet og frivilligheten er NFFs gull. Vi har et stort batteri med tillitsvalgte på arbeidsplas- sene, kontaktpersoner i kommunene for de selv- stendig næringsdrivende og alle andre med verv i organisasjonen. Hele 150 tillitsvalgte deltok forle- den på vår tariffkonferanse, og så mange som 30 har deltatt på kurs for kontaktpersoner. Tilsvarende antall er med på grunnkurset for tillitsvalgte i KS/ Spekter-områdene. Faggruppene er motoren for å tilby medlemmer etterutdanningskurs. Faggruppestyrene består av personer som brenner for sitt fagområde og som ønsker å få ut kunnskap til kollegaer. Arbeidet som gjøres i faggruppene er også viktig for å få frem do- kumentasjon og kunnskap som kan brukes i argu- mentasjon for flere stillinger og avtalehjemler. Hvorfor alt dette engasjementet? De fleste av oss som har påtatt oss et eller annet verv gjør det fordi vi brenner for faget. Vi ønsker å lære mer, få et nettverk, utvikle faget, fremme fysiotera- peutenes interesser – for å nevne noen årsaker til engasjementet. Det er hevet over enhver tvil at uten dette engasjementet hadde ikke fysioterapeutenes anseelse vært det den er i dag. Det gjelder både den faglige utviklingen, lønns- og arbeidsforhold samt opprettelse og bevaring av arbeidsplasser og avta- lehjemler. Det er få ting som har gitt mer egenutvikling enn ulike verv som tillitsvalgt. For egen del startet det hele som tillitsvalgt for studentene med plass i Fysio sitt styre. Allerede der ble jeg introdusert for NFFs gode kursing av de tillitsvalgte. Det var med en viss skrekkblandet fryd jeg sa ja til å bli avdelingsleder av avdeling Akershus i 1998. Det var skummelt å ta min første telefon til en råd- mann (het det fortsatt den gangen) for å si at de nok ikke forholdt seg helt til avtaleverket ved tildeling av et driftstilskudd. Det samme gjaldt da jeg så meg nødt til å kontakte en ordfører på grunn av kutt i fysioterapitjenesten i kommunen. Det var kun de to første telefonene som var skumle. Hvorfor det? Jo fordi i andre enden møtte jeg personer som var glad for å bli kontaktet og som lyttet med respekt. Vi hadde gode samtaler og jeg opplevde å bli lyttet FORBUNDSLEDER Gerty Lund. Foto: Irene Mårdalen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy