Fysioterapeuten 2-2022

FYSIOTERAPEUTEN 2/22 45 © Author(s) (or their employer(s)) 2022. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://crea- tivecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten. Kort sagt • Hele 61% av spedbarna som var henvist til fysioterapi i Bergen kommune, i løpet av fire måneder i 2018, var henvist for spedbarnsasymmetri. • Det var en sammenheng mellom hodeasymmetri, kjønn (gutt) og favorittside. • Planlagte tiltak var i hovedsak rettet mot å oppnå normale bevegelsesutslag og stimulere til symmetrisk bevegelsesutvikling. skjev, collum=nakke), og blir definert som en lokalisert asymmetri, til stede i tidlig barnealder, med en foretrukket posisjon av hodet og asymmetriske bevegelser av nakken (2-4). Torticollis betegnes ofte som Congenital muskulær torticollis (CMT) eller posisjonell Torticollis (PoT). CMT er karakterisert av en unilateral forkortelse av sternoclei- domastoideus muskelen med eller uten påvist fibrøs masse (5-7), og blir også beskrevet som en skade på den samme muskelen, som resulterer i en forkortelse eller økt kontrak- sjon. Ved CMT ses barnets hode tiltet til en side; nakken er bøyd mot siden med den affiserte muskelen, og hodet ro- tert mot motsatt side (6). Ved PoT ligger barnet med hodet vendt mot en side store deler av tiden, både i våken og so- vende tilstand. PoT blir definert som en begrensning av be- vegelsesutslaget i nakken, i hovedsak aktiv rotasjon av nak- ken, grunnet ubalanse i muskulaturen (2). Plagiocephaly blir definert som skalleasymmetri, og er den mest vanlige asymmetrien hos spedbarn (8). Ved plagiocephaly tilpasser hodeskallen seg ytre krefter, og kraniet blir deformert (8- 11). Plagiocephaly utvikler seg fordi barnet får et ensidig trykk på hodeskallen, noe som hindrer vekst på den ene siden samtidig som hodeskallen vokser på den andre siden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy