Fysioterapeuten 2-2022

FYSIOTERAPEUTEN 2/22 59 andre, blir fort kvalitetsutvikling overskygget av et fokus på flere årsverk. Det er selvsagt ikke en faktor man skal overse, men heller ikke en avgjørende faktor for forbedringsar- beid. Hvordan vet man at de som har flest, vet best? Vi må våge å granske oss selv Selv om det er iverksatt en rekke tiltak og insentiver for å jevne ut forskjeller i kvalitet, tror jeg det fortsatt er stor va- riasjon i behandlingstilbud avhengig av hvilken behandler, kommune eller sykehus den enkelte pasient møter. Så er spørsmålene: Tør vi å granske oss selv? Oppnår vi de resul- tatene vi ønsker med det vi gjør? Hva bruker jeg tiden på? Er jeg villig til å endre min praksis? Det som er helt sikkert er at vi kommer til å få akkurat de samme resultatene om vi fortsetter å gjøre det samme i morgen som i går. Det er sjeldent kjærlighet ved første blikk på måling – men vi kommer ikke utenom at dette er et forhold vi må vokse oss inn i! www.follofuturafysio.no | www.alfacare.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy