Fysioterapeuten 3-2018

20 FYSIOTERAPEUTEN 3/18 AKTUELT – Vi ønsker å vise at det ikke er noe skille mellom kropp og psyke, at kroppslige plager henger sammen med det vi opplever i hverdagen, sier Vidar Øien, styremedlem i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. TEKST Andreas Witzøe andreaswitzoe@fysio.no STRESS, bekymringer og konflikter er noe alle opplever i hverdagen. I den nye infor- masjonsfilmen fra Faggruppen for psyko- motorisk fysioterapi får vi presentert en rekke situasjoner som beskriver ulike belas- tende hendelser som alene, eller sammen, kan føre til større plager. I animasjonsfilmen følger vi en mann som har store belastninger å bære på. Han forsøker så godt han kan å ta seg sammen, på tross av alle de psykiske påkjenningene han opplever i hverdagen. Disse påkjennin- gene illustreres i videoen ved en kasse man- nen bærer med seg. Jo mer påkjenninger, jo større og tyngre blir kassen. – Det er et ønske at de fleste skal kjenne seg igjen i filmen. Vi har alle en kasse, el- ler belastning, som vi bærer med oss rundt i våre liv, sier Elisabeth Rygge, styremedlem i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Det er hun og Vidar Øien som har vært ansvarlige for filmprosjektet. Myntet på pasientene Filmen har til nå nådd over 16.000 brukere på Facebook, noe Rygge og Øien er fornøy- de med. – Vi har hatt veldig god respons på filmen så langt. Lanseringen er likevel ikke det vik- tigste, men at vi bruker filmen aktivt i tiden fremover for å promotere oss selv, sier Øien. Han forteller at informasjonsfilmen er myntet på pasientene, og at målet er å gjøre psykomotorisk fysioterapi tilgjengelig for mannen i gata. – Synliggjøring er hovedformålet. Vi vil at medlemmene våre lett skal kunne for- midle hva vi driver med. Det er en informa- sjonsfilm hvor vi forsøker å nå bredt ut til både folket, faggruppene og kommunene, sier Øien og fortsetter: – Jeg viste filmen til en pasient som be- gynte å gråte fordi han følte den traff veldig godt. Han kjente seg igjen i situasjonen. Når livet setter seg i kroppen De to psykomotorikerne forteller at de har jobbet mye med hvordan de skal formidle at det ikke er et skille mellom kropp og sinn. – Det er viktig for oss å vise at kropps- lige plager henger sammen med det vi opp- lever i hverdagen. Da mener vi i hovedsak hvordan følelsene våre uløselig er knyttet til pust, muskelspenninger og alt annet i oss, sier Øien. – Det var viktig for oss å styre unna at problemet ligger i hodet. Kassen har blitt et symbol på dette, forteller Rygge. I informasjonsfilmen kan vi se at hver gang mannen opplever en ny psykisk på- kjenning holder han pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen. Til slutt bli kassen med psykiske påkjenninger mannen bærer med seg for tung. – Den delen der kassen deler seg og går inn i kroppen er viktig symbolikk. Det er ikke slik at vanskelige situasjoner man opp- lever nødvendigvis skaper større problemer. Når kassen blir tung nok så kan det sette seg Ny informasjonsfilm: Psykomotorisk fysioterapi skal gjøres tilgjengelig for folk flest

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy