Fysioterapeuten 3-2018

FYSIOTERAPEUTEN 3/18 21 i kroppen – og det er da man merker det, sier Øien. Kunstig inndeling I filmen får vi forklart hvordan vedvarende belastninger påvirker oss og danner spen- ningsmønster som kan låse seg og gi smer- ter og en rekke andre plager. For pasientene er det viktig å forstå hvordan plagene dine henger sammen med livet du lever. Øien og Rygge mener det ofte er en kuns- tig inndeling i helsevesenet hvor noen job- ber med fysiske og andre jobber med psy- kiske plager. – Det er viktig å få fram at fysioterapeu- ter også jobber med det som klassisk sett blir sett på som psykiatri eller mental helse. Det gjelder særlig psykomotorisk fysioterapi, sier Øien. – Et typisk eksempel er de som plages med angst. Det betegnes jo som en psykisk plage, men den er jo like fysisk – gjennom symptomer som hjertebank, uro, muskel- spenninger. Det er noe vi kan hjelpe med, sier Rygge. Også helsepersonell mangler kunnskap Elisabeth Rygge forteller at hennes erfaring er at det er de samme legene som henviser pasienter til psykomotorisk fysioterapi. – Jeg tror ikke alle leger og annet helse- personell skjønner helt hvordan vi arbeider. Det er gjerne pasienter fra de samme fast- legene som blir henvist fordi fastlegen har skjønt hva vi gjør og har sett at det fungerer, sier hun. Nå håper både hun og Øien at informa- sjonsfilmen skal bidra til at både mannen i gata så vel som helsepersonell får øynene opp for psykomotorisk fysioterapi. – Folk som kommer til meg vet nesten ikke hva de går til. Hvis flere hadde visst om oss, hadde vi blitt brukt mer, sier Øien. Men på tross av den manglende kunnska- pen, skorter det ikke på arbeid for de fysio- terapeutene som er spesialister i psykomo- torisk fysioterapi: – Behovet er større enn kapasiteten. Det er lange ventelister, sier Rygge. n ANSVARLIGE Elisabeth Rygge og Vidar Øien, begge styremedlemmer i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, har vært ansvarlige for filmprosjektet. Foto: privat. Se filmen her: https://fysio.no/Hva-mener- NFF/Fag-helse-og-arbeidslivspolitikk/ Psykomotorisk-fysioterapi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy