Fysioterapeuten 3-2018

FYSIOTERAPEUTEN 3/18 23 effekt HOPP-læring kan ha på barn inn- gikk Horten kommune et samarbeid med Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevi- tenskap (HKIH) for å kartlegge effekten av intervensjonen. Prosjektet er økonomisk støttet av Fysiofondet, Oslofjordfondet, Stif- telsen Odd Fellow, Horten kommune og Høyskolen Kristiania. Metode Utvalg Utvalget består av en intervensjonsgruppe som inkluderer samtlige syv barneskoler i Horten kommune. Kontrollgruppen består av Rasta skole i Lørenskog kommune og Eiksmarka skole i Bærum kommune. Kon- trollkommunene er valgt ut med Conexus Insight (tidligere kalt PULS), et program for å kartlegge forhold mellom kommuner i Norge (1). Conexus Insight viser at Lø- renskog og Bærum kommune har tilsva- rende sosioøkonomisk sammensetning som Horten kommune. Studier viser at sosiale helseforskjeller hos barn er direkte relatert til foreldres sosioøkonomiske status. Sam- menligningen gjennomført av Conexus In- sight og hensyn til infrastruktur i gjennom- føringen av prosjektet legges til grunn for valget av kontrollkommuner. Våren 2015 ble første runde av evaluering av HOPP-Læring gjennomført. Det vil være et kalkulert frafall med ett skoletrinn per år fra første test våren 2015 frem til avsluttende test våren 2021. Det ble oppnådd en total baseline deltakelse på 2.297 elever (82%). Barna ble rekruttert fra 1 til 6 klasse (6–12 år gamle). For mer detaljert beskrivelse av utvalg, innhold i intervensjonen og testø- velsene vises det til HOPP studieprotokoll i BMC Public Health (2). Planlegging og utarbeidelse av innhold i intervensjonen En arbeidsgruppe med 14 lærere (to fra hver skole) i Horten kommune med opplæring i helsefremmende arbeid, aktivitetslære og pedagogikk ble etablert. Arbeidsgruppens teoretiske grunnlag var Harter’s Competen- ce Motivation Theory (3). Teorien er presta- sjonsorientert og grunnlaget for motivasjon kan beskrives som en persons følelse av per- sonlig kompetanse. Ifølge sosial læringsteori øker mestringstroen når en person lykkes med en oppgave. Dette oppfordrer personen til å mestre flere oppgaver. Det skolebaserte aktivitetsprogrammet er basert på en kon- stant utvikling av mestring og mestringstro knyttet til målene i læreplanen. I HOPP er utdanningsprogrammet omstrukturert fra passiv- til aktiv læring og derfor kan det na- Tre år med testing har gitt erfaringer knyttet til hva som kjennetegner god datainnsamling. HÅNDSTYRKE Test av håndstyrke med Jamar ved Lysheim skole Foto: Tom Arild Dahl, Gjengangeren.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy