Fysioterapeuten 3-2018

48 FYSIOTERAPEUTEN 3/18 NFFs etterutdanningskurs Det tas forbehold om endringer Kursoversikt 2018 Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens 23.-27. april Oslo Fullt! Verktøykasse i lungefysioterapi for pasienter i akutt og stabil fase 28.–30. mai Levanger Fullt! Fysioterapi ved psykiske og sammensatte lidelser 28.-30 mai og 24.-26. september Oslo Fullt! Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 0-6 år 27.-31. august og 29.-30. november Trondheim 27. mai Smertebehandling for fysioterapeuter 29.-31. august og 18.-19. oktober Bergen 29. mai Grunnkurs i fysioterapi for eldre 10.-11. september og 22.-23. november Bergen 13. juni Seminar om CFS/ME 13.-14. september Oslo 18. juni Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og behandling av lumbal columna 20.-21. september Oslo 18. juni Fysioterapi til personer med lungesykdommer, trening som middel og mål 21.-22. september og 24.-26. oktober Gardermoen 12. juni Onkologi for fysioterapeuter – Kreft og fysisk aktivitet 23.-25. oktober Oslo 1. august Fordypningskurs Fysioterapi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 5.-9. november Bergen 5. august Teoretisk grunnkurs i onkologi 12.-16. november Trondheim 12. august Lungefysioterapi ved underventilering 21.-23. november Bergen 21. august Restplasser finner du på https://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Ledige-plasser Kollegaveiledning er et aktuelt fagutviklingstiltak for alle fysioterapeuter. Deltakelse i kollegaveiledningsgruppe er obligatorisk ved fornying av spesialitet MNFF. Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det må være min 5 deltakere i en region for å starte opp en gruppe. Vi lyser ut kollegaveiledningsgrupper i de største byene, men kan også starte opp grupper basert på lokale initiativ. Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med deg min. fire kolleger og ta kontakt med oss. Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på et- termiddagstid over en 4-9 mnd periode eller 2 ganger 2 samlinger. Må- let er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. l Kollegaveiledning Grupper med planlagt oppstart: • Ettermiddagsgrupper: Oslo, Skien, Skei i Jølster • 2x2 dager: Oslo, Trondheim, Valdres, Haugesund, Tromsø • Egen 2x2 gruppe for ledere: Trondheim • Egen 2x2 gruppe for spesialister: Oslo Ta kontakt for grupper andre steder, kollegaveiledning@fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy