Fysioterapeuten 3-2019

10 FYSIOTERAPEUTEN 3/19 AKTUELT Hvorfor velger fysioterapeuter å være organisert i NFF, og hvorfor velger en relativt stor gruppe å stå utenfor? Fysio- terapeuten har jaktet på svar, men de har ikke vært lette å finne. TEKST og FOTO Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no OM LAG 63 prosent av de sysselsatte fysio- terapeutene i Norge er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund. Men når det gjelder det totale antallet autoriserte fysioterapeu- ter i Norge, har NFF en medlemsandel på i overkant av 54 prosent av det totale antallet autoriserte fysioterapeuter. Se faktaboks. Dette var også tema for forbundsleder Fred Hatlebrekke under NFFs landsmøte i november 2018. Hatlebrekke frykter at lav organisasjonsgrad skal påvirke fagforenin- genes evne til å ivareta arbeidstakernes ret- tigheter. Det at NFF konkurrerer med to andre forbund om medlemmene kan ikke være hele svaret, selv om det kun i en ideell ver- den vil være 100 prosent oppslutning om fagforeningene. Flyttet, men byttet ikke  Vi er i Rygge kommune i Østfold. Det har vært en kamp i oppoverbakke for å finne medlemmer av NFF som vil si noe om hvor- for de har valgt å organisere seg, uten at vi har fått annet enn tidspress som begrunnel- se. Men endelig har vi fått napp, og det hos to medlemmer på samme sted. Innenfor dørene til fysioterapitjenesten i kommunen kommer den høyst uventede bonusen. Et ikke-medlem er også villig til å prate med Fysioterapeuten! Det hadde vi nesten gitt opp. Maria Holst er bonusen. Hun var ferdi- gutdannet sommeren 2017, har studert i Danmark og har en vikarstilling som fysio- terapeut i Rygge. Men hvorfor er hun ikke medlem av NFF? – Det er et godt spørsmål, og jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Mens jeg studerte i Danmark var jeg medlem av Fysio DK, men da jeg flyttet tilbake til Norge tenkte jeg ikke så mye over å være tilknyttet en fagfore- ning, forteller hun. Nå deler hun et åpent kontorlandskap Jakten på medlemmer KOLLEGER Fysioterapeuter i Rygge kommune om hvorfor de er – og ikke er – medlemmer i NFF. Fra venstre: Aud Irene Holtan, Maria Holst og Tone Jakobsen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy