Fysioterapeuten 3-2019

12 FYSIOTERAPEUTEN 3/19 AKTUELT Synkende medlemstall i fag- organisasjoner er et problem i enkelte sektorer. Unio-leder Ragnhild Lied erkjenner at det kan være særskilte utfordrin- ger innen fysioterapi. TEKST Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no NORSK Fysioterapeutforbund (NFF) har lavest organisasjonsgrad av alle forbundene som er tilsluttet Unio. Ragnhild Lied påpe- ker at utviklingen generelt er bedre enn hva ryktene skal ha det til. Fallende organisasjonsgrad i norsk ar- beidsliv har vært diskutert over tid, og fra regjeringshold har man servert noen dråper bensin til bålet ved å gå langt i å støtte opp om det å stå utenfor fagbevegelsen. Men hvordan opplever Lied utviklingen i Unio? – De seneste tallene viser at Unio vokser. Vi har nå 368.000 medlemmer, noe som er en økning på 2,5 prosent. Den samme ten- densen har vi sett de seneste årene, forteller hun. Veksten har ikke kommet av seg selv, og til tross for en positiv utvikling holder Unio fortsatt trykket oppe. Nedgang over lang tid Ifølge Lied har Unio hatt en kontinuer- lig økning i medlemstallet, men ser vi hele arbeidslivet under ett har det vært en svak nedgang i organisasjonsgraden over lang tid. Det tallet ligger nå så vidt under femti prosent. – Det var en situasjon vi ikke ønsket å være i, og noe som bidro til at vi inngikk et samarbeid med LO, YS og Akademikerne for å øke organisasjonsgraden i norsk ar- beidsliv, forteller Lied. Sammenslutningene opprettet arbeids- grupper som samlet kunnskap om arbeids- takeres valg om å organisere seg, og man tok opp problematikken med regjeringen. – Min opplevelse er at det er en uttrykt større forståelse for partssamarbeidet i ar- beidslivet i regjeringen nå, sammenliknet med da både den og jeg var ferske i posisjo- nene våre, sier Lied. Hun trekker blant annet frem fornyelsen av IA-avtalen som eksempel på dette. Dystre spådommer Da LO, YS, Akademikerne og Unio startet sitt samarbeidprosjekt var det mørke skyer i horisonten. – Vi opplevde at hele arbeidstakerbegre- pet var utfordret. Mange snakket om de- lingsøkonomi, og flere så for seg at graden yrkesaktive med fast ansettelse i arbeidslivet ville bli kraftig redusert. Noen mente også at ungdom ikke kom til å være opptatt av å ha et ansettelsesforhold. Det viste seg å ikke stemme. Vår erfaring er at ungdom derimot er opptatt av sikkerhet og forutsigbarhet. På den måten får de anledning til å planlegge livene sine på en god måte, sier Lied. Ifølge Lied er det ingen tvil om at det innenfor noen sektorer og bransjer er for usikre ansettelsesforhold og arbeidstaker- begrepet blir utfordret, selv om utviklingen ikke har gått så raskt som det ble spådd for få år siden. Derfor er det så viktig å holde oppe organisasjonsgraden. – Den er viktig for velferden. Tilliten mellom partene i arbeidslivet er noe av det viktigste vi har, mener Lied. Må møte nyansatte På spørsmål om hva som kan og bør gjøres, peker Lied på de tillitsvalgte. – Vi er opptatt av at våre tillitsvalgte mø- ter nyansatte med en invitasjon til å bli med i forbundet. Det krever selvsagt at man har Den laveste organisasjonsgraden i Unio FAGBEVEGELSEN Her representert ved Unios leder Ragnhild Lied. Foto: Unio Vi er opptatt av at våre tillitsvalgte møter nyansatte med en invitasjon til å bli med i forbundet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy