Fysioterapeuten 3-2019

FYSIOTERAPEUTEN 3/19 13 Forbundsleder Fred Hatlebrek- ke er slett ikke fornøyd med at bare ca. 63 prosent av de yrkesaktive fysioterapeutene i Norge er medlemmer i NFF. TEKST Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no – NFF burde organisert langt flere. At vi sit- ter med noe over 60 prosent kan til dels skyl- des at det er tre organisasjoner på området. Vi vet ikke hvor mange som er organisert i Norsk Manuellterapeutforening og i Privat- praktiserende Fysioterapeuters Forbund, men de har uansett ikke nok medlemmer til å gi NFF en betydelig økning, mener Hat- lebrekke. Forbundslederen forteller at NFF nå bru- ker mest ressurser på å nå ut til studentene. – Det gjør vi både under studiet og mens de er i turnus. Regionleddene har en svært viktig funksjon i dette arbeidet, sier Hatle- brekke. Styrker tilbudet For NFF er det viktig å innrette sekretariatet slik at flest mulig ønsker å melde seg inn i forbundet. – Det innebærer at medlemmer og de som ønsker kontakt med oss må få god og rask hjelp. I tillegg arbeides det mye med etterutdanningstilbudet vårt, noe som er et veldig viktig medlemstilbud, sier Hatle- brekke. Her har faggruppene en viktig rolle, iføl- ge forbundslederen. – Innsats overfor studenter er altså prio- ritert, men hva med de som velger å studere i utlandet? – Vår erfaring er at det er vanskelig å nå de som velger å studere utenlands, og at de er en relativt liten gruppe som er spredt over mange land. NFF må prioritere å treffe de store gruppene, og de er i Norge, påpeker Hatlebrekke. De yrkesaktive Forbundslederen understreker at det er de yrkesaktive fysioterapeutene som er de viktigste for NFF å nå. Og tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall fysioterapi- årsverk i kommunene øker. – I 2015 var det 4.689,7 årsverk knyttet til fysioterapi i kommunene. I 2017 var det 4.965,8 årsverk, noe som utgjør 9,4 årsverk per 10.000 innbyggere. Det er en økning på nesten 300 årsverk, sier Hatlebrekke. Også i spesialisthelsetjenesten øker antall fysioterapiårsverk. Ifølge NFFs leder viser SSB-tallene en økning på 212 årsverk fra 2013 til 2017. n – Burde vært høyere plasstillitsvalgte i de aktuelle virksomhetene. Spørreundersøkelser viser at det å ikke bli spurt om å melde seg inn er den viktigste årsaken til at folk blir stående uorganisert, sier hun. – Organisasjonsgraden faller mer drama- tisk i privat sektor. Offentlig sektor har lenge hatt stabilt høy organisasjonsgrad, men samtidig er det også her for mange som ikke er organiserte, påpeker Lied. Ifølge Unio-lederen er litt over 80 prosent av offentlige ansatte organisert, og selv om en oppslutning på 100 prosent er utopisk, mener Lied det ligger et betydelig potensial i sektoren. NFF har altså lavest organisasjonsgrad av forbundene i Unio. Lied tror muligheten for faglig påfyll, tilgang på ny forskning via nett og fagblad, representasjon i takstforhandlin- ger og juridisk bistand kan være gode argu- menter i møte med uorganiserte fysiotera- peuter som er selvstendig næringsdrivende. – Ut fra tallene ser jeg at det er en jobb å gjøre for å øke organisasjonsgraden i NFF. En stor andel fysioterapeuter er selvstendig næringsdrivende, og dette er et område hvor det kan være vanskeligere å hente medlem- mer, mener Lied. n MEDLEMMER Forbundsleder Fred Hatlebrekke mener det viktigste er å nå de yrkesaktive fysiotera- peutene. Foto: Cecilie Bakken Høstmark

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy