Fysioterapeuten 3-2019

14 FYSIOTERAPEUTEN 3/19 AKTUELT Ferdig utdannede fysioterapeuter med utdanning fra et annet nordisk land som ønsker norsk autorisasjon, bør søke snarest mulig, opplyser Helsedirektoratet. BAKGRUNNEN er en nylig revidert nordisk avtale, som innebærer at søkere heretter skal behandles etter EØS-regelverket. Avtalen har eksistert i mange år og regulerer gjensi- dig godkjenning av helsepersonell. Ifølge Helsedirektoratet må hele utdan- ningen være fullført og bestått før du søker. Du må også ha fått utstedt vitnemål og sør- get for å få autorisasjon i landet der du har studert fysioterapi. Den såkalte Arjeplog-avtalen trer formelt i kraft en måned etter at den er endelig god- kjent av alle de nordiske landene, men det er foreløpig uklart når det skjer. Helsedirektoratet varslet i desember at dette blant annet vil berøre de som trenger turnustjeneste for å få autorisasjon i Norge som fysioterapeut. Her er det kommet inn nye krav sammenlignet med den nåværende avtalen. n Kilde: helsedirektoratet.no DET sto dårligere til med kondisen hos postbudene enn man skulle tro. I en stu- die klarte forskeren å øke kondisjonen deres betydelig med bare 7,5 timers opp- følging. Cathrine Pedersen ved Norges idretts- høgskole samlet 202 postbud til en studie i forbindelse med sin doktorgradsavhand- ling. Hun fikk seg en overraskelse da hun sjekket kondisen, og så at det sto dårlig til. – Dette er folk som gjerne går 20.000 skritt om dagen, og som ofte har fysisk krevende jobber. Likevel lå de fleste under det nivået for fysisk form som helsemyn- dighetene har anbefalt, sier Pedersen til nih.no. Løsningen ble individuelle opplegg, der deltakerne selv fikk bestemme hvor- dan og hvor mye de ville trene. Bedrifts- helsetjenesten i Posten ble også koblet på studien. Ved oppstart var 70 prosent godt un- der det aktivitetsnivået norske helse- myndigheter anbefaler, det vil si 5 x 30 minutter fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet hver uke. Ett år senere var denne gruppa redusert til 47 prosent. n Forhindrer nye sykehusbesøk n En oppdatert Cochraneoversikt bekrefter at treningsbasert hjertehabi- litering gir mange viktige helseeffek- ter for pasienter med hjertesvikt. Det reduserer også faren for nye sykehus- innleggelser.  Risikoen for å bli lagt inn på sykehus med forverring av hjertesvikten det neste året ble redusert med 41 prosent som følge av treningsbasert rehabilite- ring. Risikoen for innleggelser uansett årsak ble redusert med 30 prosent. Den oppdaterte oversikten tar for seg 44 randomiserte, kontrollerte studier med totalt 5.783 pasienter, og inkluderer 11 nye studier og over 1.000 flere pasienter enn forrige ver- sjon. Forskerne understreker imidlertid at kvaliteten på dokumentasjonen i en del av studiene er lav.  Nordiske fysioterapeuter må søke norsk autorisasjon Hjelp til egentrening ga bedre kondis

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy