Fysioterapeuten 3-2019

FYSIOTERAPEUTEN 3/19 17 Inspirasjonskonferansen NFKT INVITERER TIL 31. oktober – 1. november Scandic Oslo Airport Årets konferanse vil ha et klinisk rettet program med fore- lesninger og workshops med Emily Holmes, Cory Newman, Marcantonio Spada, Gerd Kvale, Bjarne Hansen, Marit Lie Singsaas, Leif Edward O. Kennair, Neeta Parmar, Åshild T. Håland, Merete Berg Nesset, Stig Jarwson og Steinar Sunde PRAKSISNÆRT • NYSKAPENDE • SAMLENDE futuria.no Fullt program og påmelding: kognitiv.no 2019 En doktorgradsavhandling fra univer- sitetet i Ørebro viser at MS-pasienter kan ha stor hjelp av spesifikk balan- setrening. Dette gjelder spesielt i alvorlige tilfeller der sykdommen har kommet langt. FORSKNINGEN viste at et programmed spe- sifikke balanseøvelser over sju uker halverte antallet fall for deltakerne i studien. I tillegg opplevde pasientene en reell forbedring av livskvaliteten, skriver fysioterapi.se. Hvor og når Tema for den første studien var hvor og i hvilke situasjoner MS-pasienter faller. Alle som deltok (23-78 år) hadde nedsatt gang- funksjon og trengte ganghjelpemidler. Fun- nene viste at de fleste falt hjemme i helt hver- dagslige situasjoner. Anna Carling gjennomførte også en tre- ningsstudie for pasienter med sterkt nedsatt funksjon, som ble satt i gang med trening et- ter det såkalte CoDuSe-konseptet. «Co» står for opptrening av bolstabilitet. «Du» står for «dual task» og går ut på å gjøre flere ting samtidig. «Se» står for sensorisk utfordrende øvelser, for eksempel å gå på ujevnt underlag. – Påfallende resultater Programmet pågikk i sju uker, to ganger per uke, en time om gangen. De ble også opp- muntret til å gjøre hjemmeøvelser to ganger per uke. Og resultatene var påfallende, for- teller Carling i et intervju med det svenske tidsskriftet. Den dynamiske balansen ble bedre og deltakerne falt betydelig mindre enn kon- trollgruppen, som sto på venteliste for å prøve det samme treningsprogrammet. Av- handlingen omfatter også dybdeintervjuer med 20 pårørende. Tittel: Impaired balance and fall risk in people with multiple sclerosis. Örebro uni- versitet, 2019. n MS: Balansetrening reduserte antall fall

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy